Ta makten över din berättelse

Mediapoolen kommer under 2017 driva ett filmprojekt med stöd av Svenska Filminstitutet för flickor med annat modersmål än svenska.