Tillgänglighetsredogörelse för mediapoolen.se

 

Vår tillgänglighetsredogörelse

Mediapoolen Västra Götaland AB står bakom webbplatserna mediapoolen.se, digitalpedagogik.se, seniorportalen.se och skolbiblioteksportalen.se

Vi vill att så många som möjligt ska ha möjlighet att använda alla våra digitala resurser.

Det är dock viktigt att känna till att vi är undantagna från lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service enligt §9.5.

Trots att vi är undantagna är vår målsättning att öka tillgängligheten av vår digitala service till skolan, förskolan och äldreomsorg.

 

Undantag enligt §9.5

9 §
[…] digital service inom verksamhet som tillhör skolväsendet eller de särskilda utbildningsformerna enligt 1 kap. eller 24 kap. skollagen (2010:800) eller pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem enligt 25 kap. skollagen, om inte servicen hänför sig till verksamhetens väsentliga administrativa funktioner.

Digital service inom skolrådet har undantagits från reglerna om digital tillgänglighet om offentlig service. Liksom digital service från tredje part som vi ej kan kontrollera.

Men oavsett dessa undantag arbetar Mediapoolen Västra Götaland AB med att bli mer tillgängliga för alla. Vi är därför tacksamma för feedback gällande tillgänglighet för att bättre nå upp till standard WCAG 2.1

 

 

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Behöver du särskild information som du inte kommer åt på någon av våra webbplatser kan du kontakta oss via e-post. Vi hjälper t.ex. till med kontakt till inläsningstjänst för läromedel och kan ofta erbjuda eget material som PDF och ibland som inläst material. Svarstiden är normalt 3-5 arbetsdagar.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Skicka e-post till [email protected]

Ring oss på telefon 0500-44 54 00

 

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Även om vi undantagits från tillgänglighetsdirektivet som vi berättat om i tidigare stycke strävar vi hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som gör att du inte kan använda sidan är vi tacksamma för att ni rapporterar dessa.

Vi har inledningsvis fokuserat på att göra vår hemsida mer läsbar utifrån kontrast och storlek på typsnitt. Nu arbetar vi med uppmärkning och ”taggning” som ska gör sidan bättre att navigera med enbart tangentbord och bättre vid uppläsning.

Webbplatsen publicerades den 6 juni 2016. Redogörelsen uppdaterades senast den 21 september 2020.

 

Försäljning

Tel. 0500-44 54 05
Vardagar 8.00-16.00
order(a)mediapoolen.se

 

Kundtjänst

Tel 0500-44 54 00
Mån-tor 8:00-16.00
Fre 8:00-15.00

Postadress

Gustav Adolfs gata 36
541 45 Skövde