Grundskola och gymnasium

MediapoolenPlay är en modern och användarvänlig streamingtjänst med ett brett utbud av läroplanskopplade utbildningsfilmer och spelfilmer.
Elever och pedagoger skapar enkelt konton, och flera SSO-lösningar erbjuds för smidig åtkomst.

I kursmodulen finns föreläsningar och digitala kurser som hjälper pedagoger att hålla sig uppdaterade inom digitalisering och medie- och informationskunnighet. Utöver det digitala innehållet arrangerar Mediapoolen kompetensutvecklingsdagar och teknikmässor.

Vi erbjuder också försäljning och installation av teknisk utrustning för era lokaler när de behöver utrustas eller uppgraderas. För att det skall vara enkelt att köpa teknik från oss så är våra produkter redan upphandlade enligt LOU och du handlar enligt In House-principen. 

Kvalitetsgranskad

utbildningsfilm

MediapoolenPlay erbjuder ett rikt innehåll av utbildningsfilm, spelfilm, dokumentärer och radioprogram från Sveriges ledande filmproducenter och distributörer, svenska myndigheter, Sveriges radio och UR Access. Våra tusentals resurser underlättar pedagogers arbete och inspirerar elevers lust att lära och utvecklas.

Filmerna har svensk läroplan i fokus och är kvalitetsgranskade och utvalda av Mediapoolens redaktion. När du startar en film från MediapoolenPlay kan du vara trygg med att den är inköpt med de institutionella visningsrättigheter som behövs för att den skall få visas i klassrummet.

I MediapoolenPlay ingår också Mediearkivet, Nordens största nyhetsarkiv, Paint Music som låter er skapa egen, upphovsrättsfri musik samt Vocalex som är ett verktyg för språkinlärning.

Smart

arbetsmaterial

Filmerna i MediapoolenPlay kommer med ett rikt arbetsmaterial i form av handledningar, stenciler, quiz och lektionsplaneringar. Arbetsmaterialet sparar tid för pedagoger samtidigt som det ger eleverna möjlighet att repetera och reflektera kring filmens innehåll och budskap.

Inspirera och lyft de stora frågorna med spelfilm

Våra spelfilmer är noga utvalda och med hjälp av dess budskap kan du lyfta stora frågor, utforska komplexa teman och locka till diskussion i klassrummet. Genom att analysera spelfilm kan eleverna också utveckla sin filmkunnighet, förstå olika filmtekniker och lära sig hur klippning, kameravinklar och musik påverkar filmens budskap och atmosfär.

Nyhetsbrev

Prenumerera på våra nyhetsbrev så att du inte missar när vi tipsar om nyinkomna resurser, inspirationsdagar och andra viktiga händelser som stöttar dig i ditt värdefulla arbete.

Kurs och fortbildning

I MediapoolenPlay finns en kursmodul som ständigt fylls på med inspirerande, kompetenshöjande innehåll. Här hittar du bland annat våra Digitala kvartar inom IKT och MIK, tips på spännande föreläsningar från UR och webbinarier, föreläsningar och kurser från företag och institutioner.

Måluppfyllelse och likvärdighet.

Mediapoolen arbetar för att barn och unga skall få samma möjligheter att se kvalitativ utbildningsfilm och spelfilm. 

Vi är kunskapsdrivande, inte vinstdrivande.