En samverkan mellan 37 kommuner i Skaraborg, Sjuhärad, Fyrbodal och Uddevalla kommun

Mediapoolen är en trygg och långsiktig stödfunktion för förskola, skola och äldreomsorg. Vi erbjuder ett kvalitetsgranskat utbud av digitala lärresurser, kompetensutveckling och AV-teknik.  Mediapoolen ägs av kommunalförbunden Skaraborg, Sjuhärad och Fyrbodal samt Uddevalla kommun och har en politiskt tillsatt styrelse. 

Styrelse

Johan Björkman

Ordförande

Sjuhärad

[email protected]

Tony Willner

Ordinarie ledamot

Sjuhärad

[email protected]

Kerstin Hermansson

Suppleant

Sjuhärad

[email protected]

Driton Bilalli

Suppleant

Sjuhärad

[email protected]

Åsa Karlsson

Vice ordförande

Skaraborg

[email protected]

Jenni Gustrand

Ordinarie ledamot

Skaraborg

[email protected]

Petter Johansson

Suppleant

Skaraborg

[email protected]

Karin Arvidsson

Suppleant

Skaraborg

[email protected]

Ingemar Samuelsson

Ordinarie ledamot

Fyrbodal

[email protected]

Kristian Sandström

Ordinarie ledamot

Uddevalla

[email protected]

Benny Augustsson

Suppleant

Fyrbodal

[email protected]

Annelie Högberg

Suppleant

Uddevalla

[email protected]

Granskat, tillgängligt och utvalt 

 

Mediapoolen arbetar för trygga och utforskande barn i förskola, att elever ska nå skolans måluppfyllelse samt för ökad meningsfullhet och en aktiv tillvaro i äldreomsorgen.  

 

Vi är inte vinstdrivande,
vi är kunskapsdrivande!