Genus och rörlig bild

Vem får egentligen synas på film? Hur porträtteras män och kvinnor i media? Och vilka maktstrukturer finns i filmbranschen.