FLIPPA KLASSRUMMET

Pedagogen Karl Malbert ger sina tips bästa för flippat klassrum.

 

 

 

Så lyckas du med flippen!
Flippat klassrum går ut på att vända på den traditionella undervisningsmetodiken. Istället för att läraren gör genomgångar och eleverna repeterar innehållet genom läxor, tar eleven del av genomgången (oftast i form av en film som läraren spelat in) som läxa och klassrumsundervisningen kan då ägnas åt att arbeta med innehållet.

Varför flippa?

En stor fördel med arbetssättet är att de filmer läraren producerar eller använder alltid är tillgängliga för eleverna till exempel som repetitionsmaterial eller om eleven varit sjuk eller frånvarande. En annan fördel är att eleverna, när de arbetar med innehållet på lektionerna, har möjlighet att ställa frågor till läraren – frågor som föräldrarna kanske inte kunnat besvara ifall arbetet hade varit i form av en traditionell läxa.

5 tips som hjälper dig att att flippa klassrummet

  • Att spela in filmer tar mycket tid i början om du inte är van, men på sikt sparar det tid eftersom de kan återanvändas.
  • Filmerna behöver inte vara några tekniska mästerverk med animationer och effekter. Viktigast är att eleverna hör vad du säger och att det du skriver eller tecknar syns tydligt i filmen.
  • Gör korta filmer istället för långa! Det är ofta bättre att dela upp ett stort innehåll i flera korta filmer eftersom eleverna då enklare kan repetera ett visst moment.
  • Ta hjälp av kollegor! Facebook-gruppen Flippa klassrummet har nästan 15000 medlemmar som delar filmer, tips och frågor.
  • Använd gärna responsverktyg och metoden ”peer instruction” i klassrummet.

Till hösten 2019 kommer även Digital Pedagogik att ha ett klippverktyg som gör det möjligt för lärare att ta ut klipp ur våra filmer för att kunna fokusera på en viss del i en film eller ett program som man vill att eleverna tittar på hemma.

Karl Malbert

Redaktör, Pedagog
Karl är pedagog och arbetar med kurser och våra digitala tjänster. Han har också utvecklat musiktjänsterna Malberts melodier och Musikmattan och är även kontaktperson för Creaza.

0500-44 54 25
karl(a)mediapoolen.se

VI ERBJUDER

Innehåll-Inspiration-Framtid

Vi garanterar utvalda och kvalitetssäkrade resurser, presenterade på ett inspirerande sätt, och alltid i en aktuell kontext.

Försäljning

Direktkontakt
[email protected]
Mån-fre 8:00-15.00
Lunch 12.00-13.00

Kundservice

Tel 0500-44 54 00
Mån-fre 8:00-15.00
Lunch 12.00-13.00
[email protected]
mediapoolen.se