Manligt och kvinnligt i film och tv

om representation och rörlig bild

Samhället har generellt blivit mer jämställt under det senaste seklet, men fortfarande finns många skillnader i hur kvinnor och män skildras i både medier och kultur. För dig som vill fördjupa diskussionen om jämställdhet i tv eller på vita duken kommer här tips på några verktyg som du kan använda.

Bechdel Wallace-testet

Bechdel Wallace-testet är ett verktyg för att titta på kvinnlig representation i film. Testet som har sitt ursprung i en amerikansk seriestripp från 80-talet ställer upp tre premisser som filmen i fråga måste leva upp till för att klara testet.

  1. Två namngivna kvinnliga karaktärer
  2. som pratar med varandra
  3. om något annat än män

Bechdel Wallace-testet är ett väldigt enkelt sätt att titta på ojämlikheter som finns i filmindustrin. Och det är framförallt det som är tanken. På individuell filmnivå blir det ett trubbigt instrument som kan både fria sexistiska filmer och fälla fantastiska filmer med starka kvinnliga karaktärer, och därför tillämpar Mediapoolen t.ex. inte A-märkning. Bör man ens tillämpa ett sådant test på konst och kultur? Tanken med testet är inte att göra en konstnärlig bedömning av individuella verk utan att ur ett helikopterperspektiv titta på ojämlika förhållanden i filmindustrin.

I klassrummet kan ni använda testet genom att låta eleverna:

  • Gå igenom biotoppen på SF och se hur många filmer som klarar testet.
  • Titta på de 10 senaste filmerna som eleven själv har sett, hur många filmer klarar testet?
  • Jämför: Finns det någon skillnad på vilka filmer som tjejerna och killarna i klassen tittar på?
  • Diskutera: Berättas olika historier av kvinnliga resp. manliga filmskapare? Identifierar man sig lika lätt med huvudpersonen i filmen oavsett kön?

 


 

Kvinnor och män i medier – Statens medieråd

Statens medieråd har ett utbildningsmaterial med färdigt arbetsmaterial för klassrummet för att diskutera hur det manlig och kvinnlig representation ser ut i media. Här kan du som lärare först förkovra dig i Pekingplattformen (internationell FN-överenskommelse om att arbeta för jämställdhet i medier) och få en bakgrund till vanliga frågeställningar så som vem får representera vad? eller får män och kvinnor samma frågor?.

Till materialet

Bechdel Wallace-testets namn kommer från skaparen av seriestrippen Dykes to watch out for. I ett avsnitt av serien presenterar en av karaktärerna testets tre regler för om hon skall se en film.

VI ERBJUDER

Innehåll-Inspiration-Framtid

Vi garanterar utvalda och kvalitetssäkrade resurser, presenterade på ett inspirerande sätt, och alltid i en aktuell kontext.

Försäljning

Direktkontakt
[email protected]
Mån-fre 8:00-15.00
Lunch 12.00-13.00

Kundservice

Tel 0500-44 54 00
Mån-fre 8:00-15.00
Lunch 12.00-13.00
[email protected]
mediapoolen.se