Upphovsrätt
Upphovsrätt i skolan
Admin, Mediapoolen
30 november 2016
Internet har öppnat helt nya möjligheter i skolan, men allt som är möjligt är inte lagligt. Enligt en undersökning från Film- och TV-branschens Samarbetskommitté (publicerad våren 2016) använder sig nio av tio lärarna på svenska högstadie-och gymnasieskolor av rörlig bild från internet i undervisningen (sex av tio gör det minst en gång i veckan). Vi hjälper dig att ta reda på vad som är tillåtet och vad som är förbjudet.
Vad för filmer från Mediapoolen får jag använda i klassrummet och i skolan?
Som avtalskund får du använda alla Mediapoolens filmer i skolan. Filmerna hos oss köps med visningsrättigheter. Visningsrättigheter gäller inte för alltid utan man köper för en viss period. Därför händer det då och då att vi måste ta bort filmer från vårt utbud.

Får mina elever också använda Mediapoolens filmer?
Javisst! Dina elever får skapa egna inloggningar i Digitala Pedagogik för att titta på filmer både i skolan och hemma. Med ”delatjänsten” i Digital Pedagogik kan du som pedagog ge dina elever uppgift på filmer som de ska titta på innan lektionen.

Får jag bränna av filmer som jag har lånat hos er och ha det som egen? 

Nej, det får du absolut inte! Det är inte tillåtet att kopiera upphovsrättsligt material för annat än privat bruk.

Får jag använda filmer från Mediapoolen vid föräldramöte?

Filmer får visas också för gäster utifrån under exempelvis ett föräldramöte. Kravet är att man inte tar betalt för visningarna.

I Digital Pedagogik kan du se filmen Upphopvsrätten från Kunskap och Upplevelse.

Är det okej att visa SVT Play i klassrummet när det sänds?

Du kan använda program och inslag som finns på SVT:s sajt och tjänster (SVT Play, Öppet arkiv, BarnPlay, svt.se) i ett klassrum, till exempel för en klass i grundskolan, om det är en helt sluten krets elever och inte laddar ner eller sparar kopior på till exempel datorn. Det är inte tillåtet att använda programmen i förvärvsverksamhet och/eller inför en större sluten krets. Den som använder programmen ansvarar för att användandet sker korrekt i enlighet med upphovsrättslagen. Att själv banda en TV-film till exempelvis DVD- eller VHS-format och senare visa den för klassen är däremot inte tillåtet.

Filmer som har lagts på playkanaler t. ex. UR Play, SVT Play och Öppet arkiv har försvunnit och finns nu enbart på YouTube.  Är det okej att visa dem i skolan?
UR och andra film playkanaler köper också sina filmer med visningsrättigheter. Visningsrättigheter gäller inte för alltid utan man köper för en viss period. Därför försvinner dessa filmer UR Play, SVT Play, Öppet arkiv – och även hos oss. När filmen försvinner, så försvinner även visningsrättigheten. Dyker upp filmen på YouTube, då är inte okej att visa i klassrummet.

Får jag visa filmer från Youtube i klassrummet?  

Det knepiga med YouTube är att det är användarna själva som lägger upp materialet, vilket gör att det ibland kan förekomma upphovsrättsskyddat material där som man faktiskt inte får visa. Ett sätt för att vara säker är att titta på användaren som lagt upp filmen. Ser det ut som en privatperson eller ett filmbolag? Har en privatperson lagt upp en spelfilm eller en dokumentär är chansen stor att hen inte äger rättigheterna till den.

Får jag visa filmen som jag har lånat i videobutiken i klassrummet?  

Nej, för att visa en film för en klass/annan grupp behövs institutionella visningsrättigheter och det har man inte vid köp eller hyrning för privat bruk. Man får endast visa korta delar ur filmer utan visningsrättigheter.  Alla filmer hos oss innehåller endast filmer med visningsrättigheter och som därför är lagliga att visa i skolan. Läs mer:
http://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/kollakallan/upphovsratt/lararguider/filmer-1.155088

Jag har ett eget konto på Netflix – kan jag använda det för att visa filmer för klassen? 

Nej, ditt Netflix-konto är för privat bruk. Ett särskilt avtal skulle krävas för att använda det i skolan.

Får jag använda musik med privata cd-skivor i klassrummet?
Du får spela musik via t.ex. privata cd-skivor i klassrummet. Däremot krävs ett särskilt avtal om du ska spela på andra ytor i skolan.
Spotify säger nej till spelning via privata konton i skolan oberoende av var i skolan det handlar om. De erbjuder istället Business-konton med spelningsrättigheter för olika sorters verksamheter. Läs mer om musik i skolan:
http://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/kollakallan/upphovsratt/lararguider/musik-1.154387

Får musik via webbradio användas på skolan? 

I upphovsrättslagen finns ett undantag för musik som används i undervisningssyfte. Den får spelas utan tillstånd. Det innebär att ni får lyssna på musik i klassrummet, framföra musik i undervisningen och göra inspelningar av lärares och elevers egna liveframträdanden (men inte kopiera dem och sprida vidare). Förutsättningen är att det är läraren eller eleven själv som gör inspelningen. Observera att not- och textkopiering, musikdramatik (t ex uppsättningar av musikaler) och kopiering av tv-program inte gäller. Läs mer:
http://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/kollakallan/upphovsratt/lararguider/musik-1.154387

VI ERBJUDER

Innehåll-Inspiration-Framtid

Vi garanterar utvalda och kvalitetssäkrade resurser, presenterade på ett inspirerande sätt, och alltid i en aktuell kontext.

Försäljning

Direktkontakt
order@mediapoolen.se
Mån-fre 8:00-15.00
Lunch 12.00-13.00

Kundservice

Tel 0500-44 54 00
Mån-fre 8:00-15.00
Lunch 12.00-13.00
info@mediapoolen.se
mediapoolen.se