Film i skolan

Säg ja till skolbio

Anna Ketola, Journalist

9 maj 2018

Genom spelfilmer kan vi luta oss tillbaka och möta världen –  resa till mer äventyr, humor, kärlek eller action.  I skolan kan spelfilmer fungera som verktyg för att reflektera kring svåra saker och prata om känslor, eller för att ta del av andra kulturer – möjligheterna är oändliga.  Att se på film på en riktig biograf ger förstås ytterligare en dimension. Lokalen är anpassad för att få bästa möjliga bild- och ljudkvalité, och utbudet av filmerna är annorlunda än vad eleverna får genom storfilmerna från USA.

Svenska Filminstitutets definition av skolbio är att skolbion drivs av, eller på uppdrag av kommunen och är ett kontinuerligt och öppet inslag i skolverksamheten. Dessutom ska möjligheten att gå på bio vara rättvis och gälla för alla elever. För att räknas som skolbio måste den vara en del av skolans basverksamhet och inte som en del i ett tidsbegränsat projekt, som till exempel genom Skapande Skola. Under läsåret 2016–2017 har 24 av 49 kommuner uppgett att de arrangerat skolbio. 29 av 102 kommuner i Sverige har inte haft någon skolbioverksamhet alls under läsåret.

Finansiering och transporter till bion har stor betydelse för verksamheten. Det är vanligast att kommunen själva betalar skolbion, medan en tredjedel av kommunerna betalar omkring hälften och sedan får stöd från Filminstitutet eller andra regionala filmstöd för andra hälften. Skolbiorapporten från Kultur i Väst tyder även på att kommuner som arrangerar skolbio har ett högre engagemang även i andra initiativ inom filmpedagogik, eller kultur.

I Västra Götaland erbjuds alla kommuner ett regionalt arrangörsstöd för skolbio och filmpedagogiska projekt – riktat till barn och unga mellan 3-19 år. Kultur I Väst står bakom stödet och 2016 utnyttjade 47 av 49 kommuner delar eller hela stödet. Göteborg, Skövde och Borås är flitigast att använda sig av filmstödet, dessa kommuner är även bra exempel på en tydlig skolbioverksamhet. Där finns kompetenta skolbiosamordnare och lättillgängliga, utannonserade skolbioprogram för läsåret.

Susanna Strömberg är pedagog på en lågstadieskola i Göteborg. Hon använder exempelvis film för att kunna diskutera ämnen som annars kan vara svåra att prata om. Istället för att prata om sig själva kan eleverna referera till karaktärerna i filmen. Ämnet blir på så vis mer avdramatiserat och samtalet kan bli mer aktivt. Du kan läsa mer på Digital Pedagogik om hennes tips om hur man arbetar med film i skolan.
https://mediapoolen.se/film-i-undervisningen-2/

Vi har hundratals spelfilmer inom olika genrer som kan passa för skolbio i klassrummet! På Film för skolan tipsar vi om sevärda och aktuella filmer, för att hjälpa dig att hitta bland guldkornen. Till filmerna finns dessutom ofta handledningar som ger tips eller färdiga lektioner för att kunna arbeta pedagogiskt med filmen i klassrummet.

Källor:

Kultur i Väst, Skolbiorapport Västragötalandsregionen 2016 http://www.kulturivast.se/film/skolbiorapport-2017

Svenska Filminstitutets skolbiorapport http://www.filminstitutet.se/sv/fa-kunskap-om-film/filmiskolan/skolbiorapport/

Checklista skolbio, Kultur i Väst http://www.kulturivast.se/sites/default/files/skolbio-checklistaandra_korr.pdf

Filmen gör sig såklart bäst på biografen, men för läraren som inte har möjlighet att ta sig till bio med klassen på grund av ekonomiska eller logistiska skäl så finns möjligheten fortfarande att se bra spelfilm filmhandledning till. I Digital Pedagogik finns ca 700 spelfilmer.

VI ERBJUDER

Innehåll-Inspiration-Framtid

Vi garanterar utvalda och kvalitetssäkrade resurser, presenterade på ett inspirerande sätt, och alltid i en aktuell kontext.

Försäljning

Direktkontakt
[email protected]
Mån-fre 8:00-15.00
Lunch 12.00-13.00

Kundservice

Tel 0500-44 54 00
Mån-fre 8:00-15.00
Lunch 12.00-13.00
[email protected]
mediapoolen.se