FILM I UNDERVISNINGEN

Pedagogen Susanna Strömberg berättar hur hon arbetar med film i klassrummet.

 

 

 

Tips för dig som arbetar med film i klassrummet
I min klass arbetar vi ofta med film i undervisningen och här har jag skrivit ned några förlag på hur jag arbetar. Givetvis finns det flera faktorer som påverkar hur film kan vara ett hjälpmedel i undervisningen, såsom barngruppens mognad, ålder, samt tidigare erfarenheter. Oavsett hur ditt klassrum ser ut hoppas jag att du kan hitta några uppslag till din egen användning av film i undervisningen.

Samtala om film

Att använda sig av film i undervisningen ger många fördelar. Ett av mina mål är att filmen ska stimulera till samtal och diskussioner i elevgruppen, som annars kan vara svåra att få till, såsom samtal om livet, döden, familjerelationer och kompisrelationer.

Istället för att prata om sig själva kan eleverna referera till  personerna i filmen och genom att situationen till viss del avdramatiseras kan ofta dialogen mellan eleverna bli mer aktiv. När klimatet är tryggt i gruppen brukar eleverna även dela med sig av egna tankar och känslor utifrån sina erfarenheter.

Ett annat syfte med samtalet kan vara förståelse av handlingen, samt kunna återberätta den i kronologisk ordning.

  • Vad hände först i filmen?
  • Vad hände i mitten?
  • Hur slutade filmen?

Att dessutom ställa frågor som tillåter eleverna att göra egna personliga kopplingar är viktigt för att förstå hur de tänker.

  • Har du varit med om en liknande situation? Berätta?
  • Vad skulle du ha gjort ifall du var huvudpersonen?
  • Varför gjorde huvudpersonen som hen gjorde?

Dramatisera film

Ibland när mina elever tagit del av en film delas de in i grupper för att dramatisera handlingen. Syftet med detta tillvägagångssätt är främst att fördjupa elevernas kunskaper. Gruppen måste först diskutera filmens handling, bestämma olika roller och skriva ett manus. Därefter visas teatern upp för övriga klasskamrater. Ibland får smågrupperna se olika filmer, för att därefter dramatisera dessa. Vid sådana tillfällen får de även till uppgift att berätta om sina kunskaper till de övriga kamraterna, som inte har samma förkunskaper.

Referera film

Ytterligare ett sätt att arbeta med film i undervisningen är att skriva om den efteråt.

  • Hur startar filmen?
  • Hur fortsätter den?
  • Hur slutar filmen?

Eleverna kan även öva på att skriva och berätta vad de tror händer efter filmens slut. Hur fortsätter filmen? Skrivövningen kan vara intressant att dela med andra genom att de muntligt läses upp.

Förstärka text och ljud

Genom att ta del av en film får eleverna aktivt ta del av bilder som kan förstärka exempelvis text ur en lärobok. Att arbeta med olika sinnen brukar uppskattas av eleverna och stärka kunskapsinhämtningen.

Känslor i filmen

Vi pratar ofta om känslor som uppkommer i samband med att vi tar del av en film. Vissa tycker en film är rolig, andra läskig, medan ytterligare några tycker att samma film är tråkig eller kanske till och med dålig. Film påverkar oss på många olika sätt, men varför är det såhär? Diskutera olikheterna som uppkommer i din klass och koppla dem till att vi är olika individer med olika erfarenheter, som gör att vi ser olika på saker och ting. Detta kan också leda in till intressanta diskussioner om varför man tycker olika, och att det är viktigt att respektera varandras åsikter.

Beskriva film

Ibland får mina elever välja att berätta om en scen i filmen, eller en huvudperson, som fängslade dem extra mycket. Berättandet kan ske parvis, i smågrupper, i helklass eller som text. I detta sammanhang är ett av målen att beskriva en scen eller en person. Här kan eleverna även öva på att göra tankekartor.

Egen film

När film är ett naturligt inslag i undervisningen är det ofta uppskattat att låta eleverna själva få arbeta med film. Forskar de om ett speciellt ämne, kan en faktafilm spelas in för att klasskamraterna ska få kunskaper om det specifika ämnet. Egna sagor och berättelser kan också dramatiseras och spelas in som film, istället för att läsas upp muntligt. Detta erbjuder ett varierat format, och ofta blir slutresultatet väldigt spännande att ta del av eftersom de olika filmerna skiljer sig åt så mycket.
Susanna Strömberg
Pedagog

Susanna har arbetat som grundskolelärare i snart 10 år, och arbetar just nu på en lågstadieskola i Göteborg. Hon älskar att integrera digitala verktyg och kanaler i undervisningen. Tidigare har jag undervisat i Distanspedagogik på Göteborgs universitet. Vid sidan om sin ordinarie undervisning hjälper hon Mediapoolen med att ta fram filmhandledningar för pedagoger.

VI ERBJUDER

Innehåll-Inspiration-Framtid

Vi garanterar utvalda och kvalitetssäkrade resurser, presenterade på ett inspirerande sätt, och alltid i en aktuell kontext.

Försäljning

Direktkontakt
[email protected]
Mån-fre 8:00-15.00
Lunch 12.00-13.00

Kundservice

Tel 0500-44 54 00
Mån-fre 8:00-15.00
Lunch 12.00-13.00
[email protected]
mediapoolen.se