Vårlyftet

2024

KÄLLKRITIK OCH TRYGGHETSSKAPANDE I DET NYA MEDIELANDSKAPET

Välkommen på Vårlyftet, en inspirationsdag för dig som jobbar inom skolan i någon av Mediapoolens medlemskommuner. Vårlyftet genomförs en gång per år och är kostnadsfritt för dig som är verksam i vårt område.

Årets program handlar om hur vi möter barn och unga i osäkra tider, om källkritik, beredskap och hur vi skall tänka kring användandet av AI i skolan.
Nedan hittar du mer information om programmet och våra föreläsare.
ANMÄLAN HAR STÄNGT, KONTAKTA KUNDTJÄNST FÖR SEN BOKNING I MÅN AV PLATS!

OBS! Vårlyftet är kostnadsfritt men exklusivt för Mediapoolens medlemskommuner.

Enligt undersökningen Svenskarna och internet (2021) så är den främsta nyhetskällan för barn och unga i alla skolåldrar sociala medier.

 

Vilka nyheter har dina elever sett den här veckan?

Plats och tid

Skövde: 9/4

OBS NY lokal!
Mediapoolens kontor, Kylarvägen 7, Skövde

Uddevalla: 10/4

Biostaden
Göteborgsvägen 11A

Borås: 11/4

Navet Science Center
Skaraborgsvägen 1

Drop in med kaffe mellan 9-9:30 vid samtliga tillfällen.
Första föreläsningen startar kl. 9:30 och sista passet avslutas kl. 12:30.
Bensträckare och paus mellan samtliga föreläsare.

Föreläsare

Med vårens grymma föreläsare får du ökad kunskap om barn och ungas medievanor, konkreta exempel och arbetsmaterial för att jobba med källkritik och ovärderliga råd om hur du bemöter barns oro. Dessutom fyller vi på med nyheter om den ständigt föränderliga AI-frågan och tittar på möjliga vägar framåt för er som vill använda AI i skolan.

Barn och ungas mediekonsumtion

Hur konsumerar barn och unga nyheter och hur utbildar vi unga i källkritiska strategier kring nyhetsrapportering om krig och kriser?

Kristina Alexandersson
Internetstiftelsen

Resurser för källkritiksarbete i klassrummet.

Lektioner, handledningar, filmer och arbetsmaterial från MediapoolenPlay för att jobba med källkritik i klassrummet.

Sara Perlerot,
Malin Müller Öhrvall
Mediapoolen

Möta barns oro

Trygghetsskapande metoder för barn och unga. Hur möter vi barns oro kring krig och kris i skolan?

Brikty Zekarias, kurator
Therese Björklund, psykolog
Borås Stad

Källkritik och AI

Det är lättare än någonsin att manipulera bilder, text och video med hjälp av AI. Vilken värld rustar vi barn och unga för?

Johan Nyberg
Mediapoolen

Boka din plats idag!

OBS! Vårlyftet är kostnadsfritt men exklusivt för Mediapoolens medlemskommuner.

Självklart visar vi lite ny teknik också.

I samband med Vårlyftet kommer även våra duktiga säljare att vara på plats för att svara på frågor om teknik och projektorer samt demar lite produkter.

Kom och hälsa och ställ dina frågor om ljud och bild för klassrummet.