Utnyttja tekniken i skolan och programmera mera

Johan Nyberg

Johan är i grunden lärare för åk 4-9 i naturvetenskap och engelska samt studerar för närvarande systemvetenskap vid högskolan i Borås. Innan arbetet på Mediapoolen har han bland annat arbetat med montering och service inom elektroniktillverkning och som upplevelsepedagog på Navets science center i Borås. Teknikintresset har funnits med från barnsben och har fått blomma ut på Mediapoolen i form av ansvar för kunskapsportalen Kurser om resurser och utbildningar inom teknik och av-produkter som till exempel Smartboards, dokumentkameror, robotar och mycket mer. Förutom utbildning arbetar Johan med filminspelning och ansvarar för studiolokalen i Borås som är gratis att låna för Mediapoolens medlemmar. Johan kontaktar du om du behöver teknisk hjälp eller idéer på hur du kan använda teknik.

Kontakta Johan: [email protected]

Priser:

 

Kursens utformning och omfattning styrs av dina önskemål och kurspriset beräknas på antal timmar enligt följande:

1 timma 2000 kr
2 timmar 3700 kr
3 timmar 5000 kr
4 timmar eller mer 1600 kr/timme

Digital kompetens och Skolverket

Skolverkets uppdaterade kursplaner gäller från och med 1 juli 2018. De nya skrivningarna ska bidra till att barn och elever utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhället. De ska stärka elevernas förmåga att använda och förstå digitala system och tjänster, att förhålla sig till medier och information på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt. Det handlar också om att stärka förmågan att lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med hjälp av digitala verktyg. Med kompetensträffar och webbinarium vill Mediapoolen ge inspiration till alla er som jobbar ute på skolorna för att nå dessa mål.

VI ERBJUDER

Innehåll-Inspiration-Framtid

Vi garanterar utvalda och kvalitetssäkrade resurser, presenterade på ett inspirerande sätt, och alltid i en aktuell kontext.

Försäljning

Direktkontakt
[email protected]
Mån-fre 8:00-15.00
Lunch 12.00-13.00

Kundservice

Tel 0500-44 54 00
Mån-fre 8:00-15.00
Lunch 12.00-13.00
[email protected]
mediapoolen.se