Skriv ditt liv

Hur var den tidiga barndomen, ungdomen eller det första arbetet? Forskning visar att berättande och skrivande främjar välbefinnandet.