Reportage

Svenska milstolpar: Du-reformen

Sverige, 1900-talet
18 december 2018
Läs om historiska milstolpar – stora förändringar eller händelser som många äldre hunnit uppleva under sitt liv, och diskutera tillsammans.  Efter en sammanfattning kommer några frågor om ämnet som kan väcka minnen och leda till intressanta samtal. Vad kan vara mer spännande än att höra om historiska händelser än från personer som var där? Den här gången berättar vi om Du-reformen.

Du-reformen

Det har gått 50 år sedan en slags språklig revolution förändrade vårt sätt att tala till varandra. På 1800-talet sa man inte Du till vem som helst. Endast makar eller nära vänner tilltalades Du. Övriga familjen kallades mor, far, syster eller farbror. Andra tilltal kunde anses respektlöst.

Reformen kom inte till av ett politiskt beslut, utan var något som skedde i samhället över en längre tid. En stark symbol för reformen är Bror Rexed, dåvarande generaldirektören för Medicinalstyrelsen. 3 juli 1967 meddelade Bror Rexed sin personal under sitt välkomsttal att han skulle säga du till alla – och personalen skulle använda du, eller Bror, till honom. Rexeds tal fick stor plats i media, och blev därför en symbol för det språkliga skiftet. Dagens Nyheter hade redan tidigare gått i bräschen och ändrat sitt språkbruk, som ansågs vara en reform i demokratisk riktning.

 

 

 

Bror Rexed under sitt historiska välkomsttal den 3 juli 1967.
Fotograf okänd. Nycop, Carl-Adam: 75 år Sverige. Höganäs, 1976

Det följde med andra förändringar i språket när vi började dua till varandra. Till exempel blev Hej en allmän hälsningsfras. I dagens samhälle kan man förknippa tilltalet Ni, som lite finare och auktoritärt. Men förr ansågs inte Ni som bättre, snarare mer nedlåtande än andra tilltal, eftersom det användes av en överordnad till en underordnad.

Du används fortfarande inte i alla sammanhang, till exempel när man tilltalar någon ur kungafamiljen.

Tips på diskussionsfrågor:

  • Hur ansågs det att säga du, till fel person?
  • Hur tilltalade du dina föräldrar och familj innan 60-talet? Hur kändes det att börja säga du istället?
  • Vad tycker du om du-reformen? Var det bättre förr?

Källor:

Språktidningen.se

Wikipedia

av Anna Ketola, Kommunikatör

Tipsa Anna om positiva berättelser som rör äldre och äldreomsorg så att vi kan bli ännu bättre på att bevaka frågor som rör seniorer. Du når henne på anna@mediapoolen.se