Reportage

Svenska milstolpar – högertrafik

Sverige, 1900-talet

24 september 2019

Det är över 50 år sedan dagen H, när Sverige gick över till högertrafik. Kl 05:00 den 3 september 1967 fick svenska folket flytta sitt fordon från vänster till höger sida. Bilderna från Kungsgatan i Stockholm där många journalister samlats för att dokumentera omläggningen, är ikoniska.

Sverige hade haft vänstertrafik sedan 1700-talet, och 1955 röstade svenska folket nej till förslaget om högertrafik. 12 år senare var trafikomläggningen ändå ett faktum och det svenska folket fick motvilligt byta sida i trafiken.

Varför?
När fordonstrafiken började växa på allvar ville man att trafiken skulle bli mer internationell och anpassas till den europeiska kontinenten. Syftet var att få ökad trafiksäkerhet och en effekt av skiftet var att omkörningar blev säkrare då rattens placering på vänster sida gav föraren bättre sikt.

1967, samma år som du-reformen infördes, fick Sverige högertrafik. Fotot är från Kungsgatan i Stockholm, som blivit en symbolplats för trafikomläggningen.

Bilar och andra fordon var redan förberedda på omläggningen genom att ratten var placerade på vänster sida. Regeringen hade nämligen länge antytt att att det kunde bli en trafikomläggning. Idag har de flesta länder högertrafik. Storbritannien, Irland, Cypern och Malta är exempel på länder som har vänstertrafik.

Minns du bytet till högertrafik? Vad tyckte du om förändringen? 

Källor:
Svenska dagbladet
Wikipedia

av Anna Ketola, Kommunikatör

Tipsa Anna om positiva berättelser som rör äldre och äldreomsorg så att vi kan bli ännu bättre på att bevaka frågor som rör seniorer. Du når henne på [email protected]