Skogsbrukets historia

En viktig exportvara i Sverige har länge varit trä. Behovet uppstod när många andra länder runt om i Europa skövlade bort sina skogar under 1800-talet och behövde importera under början av 1900-talet. I filmen berättas om hur den svenska träindustrin utvecklades.

En viktig exportvara i Sverige har länge varit trä. Behovet uppstod när många andra länder runt om i Europa skövlade bort sina skogar under 1800-talet och behövde importera under början av 1900-talet. I filmen berättas om hur den svenska träindustrin utvecklades tillsammans med arkivmaterial från flottningarna i de svenska älvarna. Ett avgörande politiskt beslut som togs tidigt i samband med den ökande skövlingen av skog i Norrland var att återplantera skog. Vad blev effekten av det? Tittaren får även lära sig vad trä har använts till genom åren men också vad det finns för möjligheter med cellulosa i framtiden.

Relaterade resurser

Tema - Trä - en tillgång

Mer än hälften av Sveriges landyta är täckt av skog. Träd är en av våra viktigaste råvarukällor. Människan har alltid använt skogen och dess material till husbygge, ved, möbler och redskap..

Det gröna guldet

Skogen har alltid varit väldigt viktig för Sverige. Tillsammans med järnmalmen är det en av grundstenarna för vårt välstånd och vår välfärd. Mer än hälften av Sveriges yta är idag täckt av skog och trä är en av våra största exportvaror. En film om skogsbruk!

VI ERBJUDER

Innehåll-Inspiration-Framtid

Vi garanterar utvalda och kvalitetssäkrade resurser, presenterade på ett inspirerande sätt, och alltid i en aktuell kontext.

Försäljningen

Tel. 0500-44 54 05
Vardagar 8.00-16.00
[email protected]
mediapoolen.se

Kundtjänst

Tel 0500-44 54 00
Mån-fre 7:30-16.00
[email protected]
mediapoolen.se

Share This