Robot
i klassrummet

Hjälp för hemmasittande elever att komma tillbaka.

Digitala verktyg

Teknik

Undervisning

Pedagogiska verktyg

Anna Ketola
[email protected]

Roboten som verktyg i klassrummet

En robot i klassrummet kan hjälpa hemmasittande elever att komma tillbaka till skolan, och långtidssjukskrivna elever att hänga med i skolarbetet. Sedan årsskiftet finns 10 robotar fördelade bland olika skolområden i Borås stad. Med en iPad kan eleven följa med på lektioner live, och kommunicera med klassen.

– Ju längre tid elever är borta från skolan ju svårare är det att få tillbaka dem, säger Linda Lindén som är utvecklingspedagog på IKT i Borås.

-Med robotens hjälp kan man överbrygga den här barriären, säger hon. Det gäller att arbeta proaktivt.

Många elever tycker att roboten är söt och att den är ett spännande inslag i klassrummet. Som en liten kompis. Eleven som är hemma kan styra vart roboten tittar och fokuserar med hjälp av en app.

-Det är väldigt bra ljud och bild med roboten. Man hör ofta bättre än genom Skype, säger Linda Lindén.

Linda Lindén, utvecklingspedagog på IKT i Borås.

“Utifrån skollagen så har varje elev rätt till likvärdigt lärande. Genom att använda robotarna så stöder man det”

Minskar pressen

Många som varit borta länge vill tillbaka till skolan men tycker det blir för svårt. Det kan kännas jobbigt med alla frågor över var man har varit. Med roboten kan man släppa pressen. Det finns en medelväg, säger Linda.
Med situationen med covid-19 och undervisning på distans har man kunnat se en positiv effekt hos många elever som i vanliga fall har hög frånvaro.

-Man har märkt att många med NPF (neuropsykiatrisk funktionsnedsättning) haft högre närvaro på lektionerna när lektionerna varit på distans.

Det finns elever med långtidssjukdomar och för dem har roboten varit jättebra när eleven kan vara med i det sociala. När eleven är med i vad som händer i klassen så har de också något att prata med kamraterna om även efter skoltid.

AV1-roboten har blivit ett uppskattat inslag i klassrummet. 

Arbetet med robotarna ska utvärderas för att se var de fungerar bäst. Man kommer titta på om roboten gör så att eleverna blir mer aktiva i skolarbetet eller om de mest sitter och lyssnar. En annan fråga att utvärdera är hur klasskamraterna upplever det att ha en robot i klassrummet.

Kommunicerar med färger

På AV1-robotens huvud finns en lampa som kan lysa till exempel blått om eleven som deltar hemifrån vill säga något.

-Det finns även ett tyst läge om eleven inte vill vara aktiv eller svara på frågor. Då lyser den på ett speciellt sätt.

-Eleven kan även kommunicera med klassen genom att ge roboten olika ansiktsuttryck. Den kan vara glad, ledsen, neutral eller fundersam.

-Många elever speciellt de yngre barnen, vill gärna personifiera roboten genom att ge den ett namn, säger Linda.

Säkerhet

Även en robot måste följa GDPR. Den är krypterad och ingen information från ljud och bild från roboten lagras någonstans.

-Vi håller på att ta fram förhållningsregler för att få använda roboten, säger Linda.

-Så fort en elev tar en skärmdump med sin iPad eller filmar från klassrummet så blir eleven blockad. Sen får eleven ansöka om ett nytt lösenord. Eleverna och alla runt om ska känna sig trygga och säkra.

Intresset för att använda robotar i klassrummet har spridit sig.

-Nu börjar intresset för robotar poppa upp i Sjuhärad. Här i Borås är robotarna ute i verksamheten hela tiden, säger Linda.

-Många har känt en frustration hur man ska ta sig an problemet med hemmasittare. Frustrationen minskar när det finns alternativ, och nu har vi ett.

-Utifrån skollagen så har varje elev rätt till likvärdigt lärande. Genom att använda robotarna så stöder man det, säger Linda.

Försäljning

Tel. 0500-44 54 05
Vardagar 8.00-16.00
order(a)mediapoolen.se

 

Kundtjänst

Tel 0500-44 54 00
Mån-tor 8:00-16.00
Fre 8:00-15.00
info(a)mediapoolen.se

Postadress

Gustav Adolfs gata 36
541 45 Skövde