Robotar och programmering! Årskurs F-3

Robotar och programmering! Årskurs F-3 En workshop där vi provar på analog programmering och blockprogrammering. Vi tittar på de bästa resurserna på nätet, pratar grundläggande begrepp, testar robotar och provar på enkel programmering. Allt du behöver är en iPad eller...

Workshop: Läsfrämjande Scratch

Workshop: Läsfrämjande Scratch Målgruppen är pedagoger och skolbibliotekarie Efter att pedagogerna lärt sig grunderna i Scratch är workshopen Läsfrämjande Scratch ett exempel på hur programmering kan inkluderas i undervisningen, i många olika ämnen. Med utgångspunkt...

Workshop: Introduktion till programmering – 1-9

Workshop: Introduktion till programmering – 1-9 Målgruppen är pedagoger och skolledare, men också i elev-anpassning. Kan arrangeras som ett enstaka tillfälle eller över flera kurstillfällen. Ett av de mest använda verktygen för programmering i skolan är Scratch....

Workshop: Introduktion till programmering – F-3

Workshop: Introduktion till programmering – F-3 Målgruppen är pedagoger och skolledare. Kan arrangeras som ett enstaka tillfälle eller över flera kurstillfällen. Workshopen inleds med “programmeringslek” utan datorer, med papperslappar som ger kompisar eller...