Workshop: Läsfrämjande Scratch

Workshop: Läsfrämjande Scratch Målgruppen är pedagoger och skolbibliotekarie Efter att pedagogerna lärt sig grunderna i Scratch är workshopen Läsfrämjande Scratch ett exempel på hur programmering kan inkluderas i undervisningen, i många olika ämnen.Med utgångspunkt...

Workshop: Introduktion till programmering – 1-9

Workshop: Introduktion till programmering – 1-9 Målgruppen är pedagoger och skolledare, men också i elev-anpassning. Kan arrangeras som ett enstaka tillfälle eller över flera kurstillfällen. Ett av de mest använda verktygen för programmering i skolan är Scratch....

Workshop: Introduktion till programmering – F-3

Workshop: Introduktion till programmering – F-3 Målgruppen är pedagoger och skolledare. Kan arrangeras som ett enstaka tillfälle eller över flera kurstillfällen. Workshopen inleds med “programmeringslek” utan datorer, med papperslappar som ger kompisar eller...