Digital pedagogik

Digital Pedagogik LOGGA IN Utmaningen Mediapoolen har en lång tradition av att serva skola, förskola, äldrevård och kommunala institutioner med innehåll, teknik, rådigvning och utbildning. Men idag är utmaningen en annan än för tio år sedan. Snarare än tillgången på...

Seniorportalen

SENIORPORTALEN Till Seniorportalen En meningsfull och aktiv äldreomsorg, där minnen och sinnen inspireras genom kultur, samtal och underhållning. Vi vill ge pensionärer på äldreboenden en meningsfull och aktiv tillvaro, men också hjälpa personalen med den...