Förskolan i en digital omvärld

Förskolan i en digital omvärld – om barn, demokrati och digital kompetens Våra barn växer upp i en digital omvärld. Vad innebär det för dem – nu och i framtiden? Och vad är förskolans roll i det? Digitala verktyg kan vara en fantastisk resurs i förskolan....

Vem såg vi i filmen? – Föreläsning, filmvisning och samtal

Vem såg vi i filmen? – Föreläsning, filmvisning och samtal Trots att vi producerar mer rörliga bilder än någonsin är frågan om representation fortfarande ett stort problem inom många filmer och tv-serier. Vad får den bristande synligheten av minoriteter för...

Workshop: Omvärldsbevakning och sök

Workshop: Omvärldsbevakning och sök Målgruppen är pedagoger, bibliotekarie och skolledare, som vill bli bättre på omvärldsbevakning och att söka på nätet antingen för sin egen fortbildning eller för att de vill lära sina elever. En workshop som knyter an till...

En uppdaterad källkritik

En uppdaterad källkritik MIK-kurs, ges i både elev- och pedagoganpassning. Vem säger vad och varför? Det har varit några av källkritikens grundfrågor under lång dit. Men idag, när det är lätt att manipulera digitalt innehåll och det finns massor av algoritmer som...

Digitalt självförsvar

Digitalt självförsvar MIK-kurs, ges i både elev- och pedagoganpassning. Du skickar e-post och tar för givet att den som läser bara är den som du skickar det till. Du kopplar upp dig på kaféets trådlösa nätverk, men ägnar inte en tanke åt ingenjörsstudenterna vid...