Film

    Film Strömma film Tusentals titlar, ett knapptryck bort Film har haft en central roll i utbildningen under lång tid och är idag ett naturligt inslag i skolan. Lärare flippar klassrum, visar experiment från YouTube som är svåra att genomföra i klassrummet och...

Film för skolan

    Film för skolan Tips, handledning och inspirationför film i undervisningen. Välkommen till FILM FÖR SKOLAN . Här hittar du olika handledningar, guider och verktyg för hur du kan använda filmen i skolan. Det blir allt från filmanalys till flippat klassrum. Vi...

MIK Medie- och informationskunnighet

MIK Medie-och informationskunnighet Digital kompetens Källkritik Mediekunnighet Informationsgranskning MIK-guide Så stöttar vi med kunskap om MIK I en värld präglad av information måste alla barn under sin skolgång få rätt förutsättningar att både inhämta och kritiskt...