Skolbiblioteksportalen

 Skolbiblioteksportalen Skolbiblioteksportalen Skolbiblioteksportalen ger handledning och inspiration för att utveckla skolbiblioteket till en resurs i skolan. Oavsett tidigare erfarenhet av arbete som skolbibliotekarie, lärare eller rektor får du handfasta tips och...

Skolbibliotekstjänst

Skolbibliotekstjänst Anpassa, utveckla, förnya Hjälp för skolbiblioteken Vill du ha hjälp med att bygga upp ditt skolbibliotek eller utveckla det? Anpassa det utifrån elevernas läsnivå? Vi är måna om att ta reda på vilken inriktning av tjänsten som bäst passar ditt...

Legimus talböcker

Talböcker från Legimus Tal och text För dig som behöver lässtöd Alla ska ha tillgång till litteratur även om de har svårt att läsa vanliga böcker. Via Legimus får du låna talböcker genom att ladda ner dem i din dator, iPad eller din smarta telefon. För detta behöver...