Källkritik      Forskning

Hjälp forskare att ta reda på hur trovärdiga ungas nyhetsflöden är!

Admin, Mediapoolen

19 Maj 2017

Nyhetsvärderaren är ForskarFredags massexperiment 2017. Det handlar om barn och ungas nyhetsvanor och källkritik. VIll din klass (högstadiet och gymnasiet) delta så kan du anmäla din klass här.

I studien undersöker forskarna två saker:

  •  vilka nyheter som rör sig i högstadie- och gymnasieelevers nyhetsflöden
  • utveckla och testa ett verktyg för att lära elever källkritik i digitala medier.

Med hjälp av ett digitalt verktyg samlar eleverna in, kategoriserar och granskar nyheter på ett vetenskapligt sätt. Genom att delta tränar ungdomarna sin förmåga att källkritiskt granska nyheter i sina egna flöden, samtidigt som forskningen får nya kunskaper om vilka typer av nyheter som unga tar del av i olika kanaler.    – ForskarFredag

I Digital Pedagogik kan du fördjupa dig i naturens krafter.

VI ERBJUDER

Innehåll-Inspiration-Framtid

Vi garanterar utvalda och kvalitetssäkrade resurser, presenterade på ett inspirerande sätt, och alltid i en aktuell kontext.

Försäljning

Direktkontakt
order@mediapoolen.se
Mån-fre 8:00-15.00
Lunch 12.00-13.00

Kundservice

Tel 0500-44 54 00
Mån-fre 8:00-15.00
Lunch 12.00-13.00
info@mediapoolen.se
mediapoolen.se