Korrespondenterna - När brunnen sinar

Bristen på vatten är det största hotet mot mänskligheten i dag. I många fall leder det till förstörda jordbruk, undernäring, dålig hälsa, krig och folkomflyttningar.
Vatten, förutsättningen för allt levandes uppkomst är inte längre en självklarhet på vår jord längre. Runt om i världen sinar allt fler brunnar och vattendrag, vilket får katastrofala effekter för människor, djur och växter. Människor kan inte längre leva kvar och försörja sig på de näringar de levt på i tio eller hundratals år. Hälsoriskerna ökar, krig startas och landskapen ändras i en allt snabbare takt. Vattenbristen drabbar inte bara utvecklingsländerna utan är en allt viktigare fråga även för västvärlden. I den här filmen får vi se exempel från USA, Libanon och Indien.

Relaterade resurser

Tema Hållbar utveckling

I Digital Pedagogik finns ett kunskapstema om Hållbar utveckling. Temat handlar om vår miljö och om hur vi som individer kan tänka för att bidra till en hållbar utveckling. De flesta forskare är överens om att vi står inför en global uppvärmning med allvarliga följder. Vad krävs för att vi ska kunna vända utvecklingen?

Utmaningar i en megastad - Mumbai

De senaste hundra åren har Mumbais befolkning växt från några hundra tusen till över 20 miljoner invånare och varje minut växer stadens befolkning med en person. Staden har stora problem med både renhållning, avlopp och trafik. I den här filmen besöker vi Mumbai för att lära oss om hur man hanterar en megastad och vilka satsningar som görs för att förbättra situationen i Mumbai.

VI ERBJUDER

Innehåll-Inspiration-Framtid

Vi garanterar utvalda och kvalitetssäkrade resurser, presenterade på ett inspirerande sätt, och alltid i en aktuell kontext.

Försäljningen

Tel. 0500-44 54 05
Vardagar 8.00-16.00
[email protected]
mediapoolen.se

Kundtjänst

Tel 0500-44 54 00
Mån-fre 7:30-16.00
[email protected]
mediapoolen.se

Share This