LIVESTREAMADE LEKTIONER

Naturhistoriska museet, Göteborg

Reportage

Digital undervisning

Naturkunskap

Teknik

Anna Ketola [email protected]

Livestreamade lektioner med Naturhistoriska museet

Göteborgs naturhistoriska museum har lång erfarenhet av pedagogisk verksamhet och ett nytt inslag är livestreamade lektioner. För tillfället har de inga lektioner med möten på museet – men med program som Skype eller liknande, kan de med videosamtal möta elever från hela landet.

Maria Carlson och Ola Brusehed är pedagoger på Göteborgs Naturhistoriska museum. Fotograf Paul Björkman
Ola Brusehed och Maria Carlson är pedagoger på museet. I ett projekt att nå ut till fler skolor och elever i Västra Götalandsregionen var planen att starta distanslektioner hösten 2020. Men när coronapandemin kom slutade de med lektioner på museet, och de livestreamade lektionerna fick en rivstart. – Det finns två koncept för våra lektioner, säger Ola Brusehed. I den ena visar vi upp olika djur på museet och berättar om dem, eller så har vi Grej of the day, som är korta mikrolektioner. Då ställer vi upp kameran framför ett skynke och bakom finns ett av museets djur. Eleverna kan ställa ja- eller nej-frågor och gissa vilket djur som gömmer sig bakom skynket. Sen visar vi djuret och berättar om det, till exempel elefanten som vi har på museet. – Grej of the day har varit väldigt populär bland både eleverna och lärarna, säger Maria Carlson. En anledning är att den lektionen är så interaktiv, säger Maria Carlson. Den väcker intresse.
Maria och Ola har båda jobbat som biologilärare i många år innan de började på museet. Deras pedagogiska arbete utgår från läroplanen. – Vi är lärare och vi vill ha dialogen med eleverna och ta vara på deras frågor, reflektioner, och få respons, säger Maria. En stor omställning -Livestreamade lektioner har fungerat bra. Det är en stor omställning, och i början strulade tekniken, säger Ola. Det går inte att kopiera vanliga lektioner rätt av. Man måste korta av och hålla fokus mycket bättre. -Det har varit roligare än vad vi trodde, säger Maria. Tips! -Vi brukar testringa läraren innan och se att uppkopplingen fungerar, säger Ola. Sen ger vi tips till läraren som måste vara aktiv under lektionen. Läraren sköter logistik med elevernas frågor och ser till så eleverna i turordning går fram till kameran. Det har fungerat och lärarna har skött detta jättebra. Detta är något vi kommer fortsätta med, säger Ola. Förutom livestreamade lektioner har de även utomhuslektioner där elever exempelvis kan upptäcka Slottsskogens djur och natur – eller håva smådjur från dammen och undersöka med mikroskop. De gör även besök på skolor och till hösten är det elever i Skaraborg som står på tur för utomhuslektioner. Efter höstlovet räknar de med att kunna ha inomhuslektioner på museet igen.
Däggdjurssalen på Naturhistoriska museet i Göteborg.
Museet håller öppet som vanligt under pågående pandemi men begränsar antalet samtida besökare i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs mer om Göteborgs Naturhistoriska museum och deras livestreamade lektioner.

Anna Ketola, journalist

Tipsa Anna om positiva berättelser och projekt så att vi kan bli ännu bättre på att bevaka frågor som rör skolan. anna(a)mediapoolen.se

Försäljning

Tel. 0500-44 54 05 Vardagar 8.00-16.00 order(a)mediapoolen.se  

Kundtjänst

Tel 0500-44 54 00 Mån-tor 8:00-16.00 Fre 8:00-15.00 info(a)mediapoolen.se

Postadress

Gustav Adolfs gata 36 541 45 Skövde