Lika vär(l)d-modellen

Filmpedagogisk modell för samtal om rättvisa, jämställdhet och demokrati.

 

Svenska filminstitutet har tagit fram en modell för att prata om rättvisa, jämställdhet och demokrati med film som bollplank för samtalet. Modellen öppnar upp för att lära sig filmens språk samtidigt som man kan lyfta både värdegrundsarbete och/eller diskutera samhällsvetenskapliga frågor så som makt, jämställdhet eller demokrati.

5 Steg

MODELLEN har fem steg där man belyser den grundfråga som pedagogen har valt att på förhand arbeta med och utgår alltid från från vem? T.ex. Vem har makt?

I andra steget försöker man definiera begreppet utifrån frågan vad är makt?

Sedan är det dags att titta på hur detta gestaltas i filmen. När man gått igenom utvalda filmklipp och tittat på hur (filmens språk) så blir det dags att fundera över varför filmskaparna har gjort på detta sätt (filmisk gestaltning).

I sista steget har man belyst den ursprungliga vem-frågan utifrån olika perspektiv genom att titta på hur karaktärerna i filmerna framställs och agerar. Nu finns läge för läraren att lyfta frågor om jämställdhet, rättvisa och demokrati och initiera diskussioner om vem-frågan utifrån ett vidare samhällsperspektiv.

På Filminstitutets hemsida finns mer inför om modellen, möjlighet att ladda hem en powerpoint och tre färdiga filmer med filmklipp och frågor. 

Sameblod (vem har makt?)

Min lilla syster (Vem har ansvar?)

Fucking Åmål (Vem får älska vem?)

 

Lika vår(l)d-modellen är framtagen av Svenska Filminstitutet för att erbjuda en modell för att samtala om både film och värdegrundsfrågor. 

VI ERBJUDER

Innehåll-Inspiration-Framtid

Vi garanterar utvalda och kvalitetssäkrade resurser, presenterade på ett inspirerande sätt, och alltid i en aktuell kontext.

Försäljning

Direktkontakt
[email protected]
Mån-fre 8:00-15.00
Lunch 12.00-13.00

Kundservice

Tel 0500-44 54 00
Mån-fre 8:00-15.00
Lunch 12.00-13.00
[email protected]
mediapoolen.se