Om skolverkets modul

Leda digitalisering

Emma Wingqvist Rödjer, Pedagog, redaktör

8 November 2017
Skolverkets modul “Leda digitalisering” kan vara ett bra stöd för att få syn på den egna verksamheten och dess behov. I din roll som skolledare eller huvudman får du ökad kunskap generellt om digitaliseringen och dess påverkan och möjligheter, och en ökad färdighet att leda digitaliseringen i din egen organisation.

I den inledande texten sätter man fingret på det allra viktigaste; att skolans digitalisering “inte är ett it-projekt, utan ett förändringsprojekt där ledarskap är den viktigaste framgångsfaktorn. Digitalisering är mer än datorer och plattor, det handlar om att förändra arbetssätt.”

Frågor som diskuteras är:

  • Hur identifierar du de behov som finns på din egen skola?
  • Vilka styrkor har ni att bygga på?
  • Hur går ni vidare praktiskt?

Upplägget är likt Skolverkets övriga moduler på så vis att deltagarna tar del av visst material enskilt, samt träffas i en lokal grupp vid 12 tillfällen (ca 120 min). Den totala tidsåtgången blir ca 24 veckor. Skolan får inga statsbidrag för arbetet med modulen, och den kräver en del planering för att fungera bra, gärna med utvecklingsledare och strateger på huvudmannanivå.

Viktigt är att gruppen i vissa delar (t ex i planeringsfasen och del 3 och 6) kan kompletteras med IKT-pedagoger och/eller ledningsgruppen på skolan, för att få en bra bild av hur man arbetar digitalt idag på skolan. Först då kan man som skolledare arbeta med effektkedjor och skolans planering både på kort och lång sikt. Målet med modulen är mycket tydligt och konkret: att du och din skola ska kunna landa i en genomarbetad och förankrad utvecklingsplan.

”Digitalisering är mer än datorer och plattor, det handlar om att förändra arbetssätt.”

-Skolverket

VI ERBJUDER

Innehåll-Inspiration-Framtid

Vi garanterar utvalda och kvalitetssäkrade resurser, presenterade på ett inspirerande sätt, och alltid i en aktuell kontext.

Försäljning

Direktkontakt
[email protected]
Mån-fre 8:00-15.00
Lunch 12.00-13.00

Kundservice

Tel 0500-44 54 00
Mån-fre 8:00-15.00
Lunch 12.00-13.00
[email protected]
mediapoolen.se