Korruption - hotet mot samhället

Vem förlorar på korruption och vem tjänar på det? I Sverige beräknas nära 10 miljarder årligen slösas bort eller försvinna i korruption eller ineffektivitet. Men vad är egentligen korruption och vad kan det ge för straff? Och vad kan hända med de som vill att saker ska gå rätt till och då försöker avslöja fall av oegentligheter?

 

 

Är det ok för en förälder att bjuda barnets elev på lunch? Och hur påverkas samhällsutvecklingen i korrumperade länder? Första steget för att minska korruption är att veta vad det är. Följ med reportern Ingrid och få svar från experter inom området korruption.

Relaterade resurser

Privat och nationalekonomi

Temat handlar om hur vår privata ekonomi och företagens ekonomi hänger samman med den nationella ekonomin. Åk 7-9.

Korruption - ett gift i samhällskroppen

Korruption finns i nästan alla samhällen. I den här filmen berättar professor Dick Harrison om korruptionens historia från Romarriket fram till våra dagar och vilka konsekvenser korruptionen för med sig. Åk 7-9.

VI ERBJUDER

Innehåll-Inspiration-Framtid

Vi garanterar utvalda och kvalitetssäkrade resurser, presenterade på ett inspirerande sätt, och alltid i en aktuell kontext.

Försäljningen

Tel. 0500-44 54 05
Vardagar 8.00-16.00
[email protected]
mediapoolen.se

Kundtjänst

Tel 0500-44 54 00
Mån-fre 7:30-16.00
[email protected]
mediapoolen.se

Share This