Fri musik i skolan 

Karl Malbert

Karl Malbert är mediepedagog med många strängar på sin lyra. Sedan barnsben har musiken varit en stor del av hans liv.
Karl är utbildad gymnasielärare i musik och svenska, har läst musikvetenskap och har bland annat skapat musiktjänsterna Paint Music, Malberts Melodier och Musikmattan.

Tanken med tjänsterna är att musiken ska bli lättillgänglig och vara fri att använda. Tröskeln in i musikens värld ska vara låg och öppen för alla.

Karl kan hjälpa till med kompetensutveckling när det gäller skapande och användning av musik i skolan.

Kontakta Karl: karl@mediapoolen.se

Priser:

 

Kursens utformning och omfattning styrs av dina önskemål och kurspriset beräknas på antal timmar enligt följande:

1 timma 2000 kr
2 timmar 3700 kr
3 timmar 5000 kr
4 timmar eller mer 1600 kr/timme

Digital kompetens och Skolverket

Skolverkets uppdaterade kursplaner gäller från och med 1 juli 2018. De nya skrivningarna ska bidra till att barn och elever utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhället. De ska stärka elevernas förmåga att använda och förstå digitala system och tjänster, att förhålla sig till medier och information på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt. Det handlar också om att stärka förmågan att lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med hjälp av digitala verktyg. Med kompetensträffar och webbinarium vill Mediapoolen ge inspiration till alla er som jobbar ute på skolorna för att nå dessa mål.

VI ERBJUDER

Innehåll-Inspiration-Framtid

Vi garanterar utvalda och kvalitetssäkrade resurser, presenterade på ett inspirerande sätt, och alltid i en aktuell kontext.

Försäljning

Direktkontakt
order@mediapoolen.se
Mån-fre 8:00-15.00
Lunch 12.00-13.00

Kundservice

Tel 0500-44 54 00
Mån-fre 8:00-15.00
Lunch 12.00-13.00
info@mediapoolen.se
mediapoolen.se