KÄLLAN

Fler elever till gymnasiet från Källan

Reportage

Fullföljda studier

Stärkt skolanknytning

Anpassad undervisning

Anna Ketola
anna@mediapoolen.se

I den särskilda undervisningsgruppen Källan i Uddevalla har man arbetat fram olika verktyg som gett positiva effekter för eleverna som ökad skolnärvaro och fullföljda studier. Källan är till för elever med behov av extra stöd och anpassningar i skolan.
Sedan augusti 2018 har arbetet utvecklats genom det regionala projektet Plug Innan – tidiga insatser till fullföljda studier.

Källans delprojekt har haft stort fokus på begreppet stärkt skolanknytning – och de verktyg som arbetats fram har gett resultat.
– Det handlar om att sätta in tidiga insatser för att främja fullständiga studier, säger Henrik Malmström som är projektledare och förstelärare på Källan.

Henrik Malmström, förstelärare och projektledare på Källan i Uddevalla. Fotograf Anna Ketola

Målgruppen är elever från årskurs 5-9, som är i riskzon att inte uppnå fullständiga studier och inte bli behöriga till nationella program på gymnasiet. Genom att arbeta fram rätt frågor till elever och föräldrar, kartlägga och genomföra nulägesanalyser har man kunnat fånga elevers behov. Av elever som tidigare hade få eller inga betyg har 50 procent fått behörighet till nationella program på gymnasiet.

Stärkt skolanknytning

– För att mäta om en elev går mot stärkt skolanknytning tittar man på om närvaron ökar och eleven är mer aktiv på lektionerna, fullföljer sina uppgifter, är nyfiken och ställer frågor, säger Henrik.

-Vi gör analyser där vi tittar på alla ämnen termin för termin så att man tillsammans med eleven kan titta på utvecklingen och identifiera hur man kan göra i ett specifikt ämne där eleven upplever att det är extra svårt. Frågorna handlar om hur eleven vill ha det i skolan.

Vanliga önskemål är till exempel att man inte vill ha långa genomgångar och att det ska vara korta uppgifter. De jobbar även med röda och gröna kort som eleven kan placera på bänken där grönt visar att de vill ha hjälp eller rött om de inte vill bli störda.

Måltavlor

Ett behov som blivit tydligare med projektet är att alla elever på Källan ska arbeta med måltavlor.

-Det var något vi gjort lite mer slumpmässigt innan, att några elever hade en måltavla, säger Henrik. Men vi såg när vi gjorde en nulägesanalys och jag djupintervjuade elever att de behöver tydligare mål för att se vad de jobbar emot och vad de vill uppnå.

-Det kan vara svårt med våra elever att få till målsamtal, men vi ser när vi satt upp det som en aktivitet så blir det ofta samtal på våra arbetsplatsträffar om hur man har haft sådana samtal med eleven. Det kan vara via Skype, bilsamtal, cykelutflykter, walk and talk eller fika.

Det har även blivit en bra dialog om hur bra måltavlorna är synliggjorda för eleverna. Vissa elever har den på bänken.

-Då kan läraren påminna om elevens mål att till exempel hantera sin ilska bättre, och kan följa upp situationen.

-Resultatet är en ökad delaktighet av eleven, en inre motivation och ökad kunskap.

Göra det begripligt

En det i arbetet är att ta tillvara på elevens intressen.

– Vi har ganska många elever som är intresserade av spel, som också har hög frånvaro. Då har man bland annat börja jobba med Discord. Det är ett chatforum, ett sammanhang som är begripligt för eleverna. Ett socialt sammanhang som de ofta väljer, medan andra sammanhang inom skolmiljön ställer för stora krav och kanske är obegripliga, säger Henrik.

På Discord har elever som inte börjat fysisk skola, anslutit till chatten och varit med.

-Där spelar man spel och snackar och har dialoger. Vi har nu även skapat ett rum på skolan dit vi har köpt gamingdatorer. En del av undervisningen ska vara att man spelar. Men, det handlar framförallt om att göra det begripligt, och att det är något man är intresserad av – och man kan koppla det till olika ämnen. Vi jobbar ämnesövergripande via spelen.

Engelska, historia och sociala relationer är exempel på ämnen som fungerar bra tillsammans med spel.

Vid frånvaro får eleven ett samtal eller ett sakna-sms om att hen är saknad tillsammans, med positiv information om vad de ska göra i skolan den dagen. Av 45 sms eller samtal har 30 elever dykt upp till skolan samma dag. 10 av 13 elever som tidigare haft fullständig skolfrånvaro är idag tillbaka fysiskt till skolan.

40 skolor har deltagit i projektet som finansierats av Västragötalandsregionen och som leds av Götebrogsregionen (GR). Källans delprojekt heter “Skolan skall vara varje elevs störste supporter“.

Anna Ketola

Kommunikatör/journalist
Anna skriver reportage för både skolor och våra seniorsidor. Anna sitter med i Filmgruppen för att bevaka och recensera film samt stöttar Mediapoolens externa kommunikation.
anna(a)mediapoolen.se

Försäljning

Tel. 0500-44 54 05
Vardagar 8.00-16.00
order(a)mediapoolen.se

 

Kundtjänst

Tel 0500-44 54 00
Mån-tor 8:00-16.00
Fre 8:00-15.00
info(a)mediapoolen.se

Postadress

Gustav Adolfs gata 36
541 45 Skövde