Järnåldern - spår av gudar, offer och vikingar

Upptäck Järnåldern, epoken mellan Bronsåldern och Medeltiden, en tidsålder som innehöll hemska ritualer som människooffer och plundring men även en civilisation där handel stod högt i kurs.

 

Innan Norden kristnades så trodde människor på asagudar och vid religiösa högtider offrade man till gudarna – det kallades blot. På 1950-talet hittades Tollundmannen i en mosse i Danmark. Först trodde man att det var ett nutida mord för han var så väl bevarad – och han hade en strypsnara runt halsen. Men han var från järnålderns början, ungefär 2500 år gammal. Järnåldern och gudarna har lämnat spår efter sig i ortsnamn och veckodagar. Vi får veta mer om asagudarna Oden, Frigga och Tor i filmen. Vendeltiden kallas den period där handeln med järn gjorde vissa familjer i Uppland rika. Järnåldern avslutas med vikingatiden – en kort men känd epok. De spred skräck i Europa under 150 år.

Relaterade resurser

Tema Järnåldern

I Digital Pedagogik finns ett kunskapstema om hur man levde på järnåldern. Vilka spår kan vi hitta efter våra förfäder? Varför var det viktigt att vara en god berättare under denna tidsperiod? Vad gjorde barnen på järnåldern?

Järnåldern - människor och liv

Järnåldern – Människor och liv Det är nästan 2 500 år sedan järnåldern började. Vi kallar den tiden för den äldre järnåldern. Det här var innan det ens fanns runor, så det finns inget nedskrivet från den tiden. Men gravar och boplatser kan berätta om livet.

VI ERBJUDER

Innehåll-Inspiration-Framtid

Vi garanterar utvalda och kvalitetssäkrade resurser, presenterade på ett inspirerande sätt, och alltid i en aktuell kontext.

Försäljningen

Tel. 0500-44 54 05
Vardagar 8.00-16.00
[email protected]
mediapoolen.se

Kundtjänst

Tel 0500-44 54 00
Mån-fre 7:30-16.00
[email protected]
mediapoolen.se

Share This