Reportage

Internationella kvinnodagen – 100 år med kvinnlig rösträtt 

Sverige, 1900-talet

8 mars 2019

Den 8 mars är det den internationella kvinnodagen – och en dag att uppmärksamma! Det senaste seklet har inneburit en rad stora förändringar för kvinnor runt om i världen. I år är det dessutom hundra år sedan kvinnor fick rösträtt i Sverige.

Bakgrund
Idén om en internationell kvinnodag kommer från USA och har sin bakgrund i arbetarrörelsen. Efter ett protestmöte 1909 i New York där textilarbetare protesterade för bättre villkor kom idén till en nationell kvinnodag för kvinnlig rösträtt.

Den 8 mars 1917 demonstrerade kvinnor på gatorna i Petrograd för bättre levnadsförhållanden. Därför utsågs 8 mars några år senare till en manifestationsdag för kvinnokampen.

Betydelsen och intresset för kvinnodagen har varierat genom åren på grund av krig och annat – men under slutet av 1960-talet fick kvinnorörelsen ett uppsving, och därmed även kvinnodagen. Viktiga frågor i Sverige var fri abort, daghem och sex timmars arbetsdag. 

Under internationella kvinnodagen uppmärksammas kvinnokampen och orättvisor för världens kvinnor världen över. Sedan 1978 finns dagen med på FN:s lista över högtidsdagar.

Dagen firas på olika sätt i världen, men har blivit mer av en högtidsdag än en politisk kampdag som det var i början.

Viktiga milstolpar för kvinnor under 1900-talet

  • 1919 beslutade man att införa allmän och lika rösträtt för män och kvinnor.
  • 1939 beslutades att kvinnor inte längre kan bli uppsagda på grund av graviditet, eller att de fått barn eller giftermål – om de jobbar för staten.
  • 1975 införs en ny abortlag. Vilket innebär att kvinnor får göra abort fram till vecka 18, utan kravet på särskilt medicinska skäl.

Vilka händelser kommer du ihåg?

Hur skötte ni barn och arbete när barnen var små? Har båda makar med familj arbetat?

Kan du minnas något annat som förbättrat situationen för kvinnorna?

Källor:

Populär Historia

Nordiska museet

Minnenas Journal

 

av Anna Ketola, Kommunikatör

Tipsa Anna om positiva berättelser som rör äldre och äldreomsorg
så att vi kan bli ännu bättre på att bevaka frågor som rör seniorer.
Du når henne på [email protected]