Interaktiva berättelser

Låt läsaren välja!

Att skriva interaktivt är att skriva en berättelse där läsaren kan göra vissa val; berättelsen behöver alltså inte alltid sluta på samma sätt och läsaren läser heller inte berättelsen från början till slut utan hoppar mellan olika avsnitt. Och det är där länkningen kommer in! Möjligheten att länka mellan presentationsbilder gör det enkelt för läsaren att gå vidare i berättelsen.

Skapa inte för många valmöjligheter

Berättelsen kan göras mer eller mindre komplicerad beroende på hur många val läsaren ska få göra. I denna berättelse görs bara ett val och det kan vara bra att begränsa antalet val så att inte berättelsen blir för stor och svårkontrollerad.

Om du behöver en mer grundläggande kurs i hur man använder Google Slides så finns det här! Här finns också länken till berättelsen ovan

VI ERBJUDER

Innehåll-Inspiration-Framtid

Vi garanterar utvalda och kvalitetssäkrade resurser, presenterade på ett inspirerande sätt, och alltid i en aktuell kontext.

Försäljning

Direktkontakt
[email protected]
Mån-fre 8:00-15.00
Lunch 12.00-13.00

Kundservice

Tel 0500-44 54 00
Mån-fre 8:00-15.00
Lunch 12.00-13.00
[email protected]
mediapoolen.se