Reportage

Eleven Elias om att plugga hemifrån

Östrabogymnasiet, Uddevalla

27 mars 2020

Sedan snart två veckor tillbaka studerar Sveriges gymnasieelever hemifrån. Men hur funkar det? Elias Ekström är en av dem. Han går första året på naturvetenskapsprogrammet på Östrabogymnasiet, i Uddevalla.

Elias Ekström, 17,  är en av alla sveriges gymnasieelever som sedan coronapandemin bröt ut får studera hemifrån.

Hur tycker du att det är att studera på distans? 

– Jag tycker att det fungerar relativt bra med distansstudier.

-Tekniken fungerar helt okej, vi använder oss av Google Meet men det är dock inte gjort för att ha lektioner i. Jag tror det hade varit bättre att hitta något annat program eftersom alla som är inloggade i mötet har kontrollen och kan då kicka ut vem som helst. Det hade varit bättre om bara läraren hade kontrollen.

 

”Vi har lektioner precis enligt schemat som om vi hade varit i skolan, och för att kommunicera med klasskompisar gör vi oftast egna mötesrum i Google.”

Hur kan en skoldag se ut? 

-I början av varje lektion så loggar vi in i mötet och får då giltig närvaro, dessutom så hålls genomgångarna i mötet. I de flesta ämnena får vi sedan arbeta på egen hand, därmed ger lärarna oss elever ett stort ansvar. Vi har lektioner precis enligt schemat som om vi hade varit i skolan och för att kommunicera med klasskompisar gör vi oftast egna mötesrum i Google.

Får du den hjälp du behöver?

-Jag får den hjälp jag behöver. Om jag undrar över något så frågar jag bara i mötet eftersom läraren sitter kvar för att svara på våra frågor.

Är det svårare att plugga hemifrån?

-Det är lite jobbigare eftersom man suttit på samma ställe hela dagen och sedan måste sitta kvar när man skall plugga efter skoltidens slut. Det blir inget miljöombyte.

-En nackdel är att man inte träffar kompisarna. Det blir ensamt.

Vad har du för tips till lärare eller andra elever som pluggar hemma?

-Det är bra att vi måste logga in på varje lektion för att få närvaro så eleverna tar vara på tiden vi får. Ta vara på den tiden ni får för att studera nu så att ni inte halkar efter.

Sist men inte minst – längtar du tillbaka till skolan?

– Ja! Allt överlag är enklare när man är på plats.

av Anna Ketola, Journalist

Tipsa Anna om positiva berättelser som rör äldre och äldreomsorg
så att vi kan bli ännu bättre på att bevaka frågor som rör seniorer.