Johans lilla lista

Gloslista Dash blockly

Johan Nyberg, Pedagog på Mediapoolen

16 Januari 2017

Dash är en fantastisk liten robot men appen är ju bara på engelska. Hur gör man då när man ska programmera med yngre barn? Jo, det blir ett lysande tillfälle att lära sig engelska glosor. Här kommer en liten gloslista/översättning på alla kategorier och menyer ifrån appen Blockly.

Dash går att programmera med blockprogrammering.

Start: Start
 • When: När
 • Go to start: Gå till start
 • Function: Funktion
 • Call: Ropa på
Drive: Kör
 • Forward: Framåt
 • Backward: Bakåt
 • Turn Left: Sväng vänster
 • Turn Right: Sväng höger
 • Turn to voice: Vänd dig mot rösten
 • Stop wheels: Stoppa hjulen
 • Set wheel speed: Ställ in hastigheten på hjulen
Look: Titta
 • Look left: Titta åt vänster
 • Look forward: Titta framåt
 • Look Right: Titta åt höger
 • Look towards voice: Titta mot rösten
Light: Ljus
 • All lights: Allt ljus
 • Left ear: Vänster öra
 • Right ear: Höger öra
 • Front: Framsidan
 • Tail: Svansen
 • Eye pattern: Ögon mönstret
 • Custom: Anpassad
Sound: Ljud
 • Say: Säg
 • Animal: Djur
 • Transport: Transport
 • Weird: Konstigt
 • My sound: Mina ljud
Animations: Animationer
 • Greet: Hälsa
 • Dance: Dansa
 • Expression: Uttryck
 • Race: Tävla
 • Answer: Svar
 • Play: Leka
Control: Kontroll
 • Wait: Vänta
 • Wait for: Vänta på
 • Repeat until: Repetera tills
 • Repeat: Repetera
 • Repeat forever: Repetera för alltid
 • If:Om
 • If/Else: Om/annars
Varables: Variabler
 • Set: Bestäm
 • Change: Ändra
 • If: Om
 • If/Else: Om/annars
 • Do: Utför
 • Repeat while: Repetera medan
Accessory: Tillbehör
 • Load launcher left: Ladda vänstra katapulten
 • Load launcher right: Ladda högra katapulten
 • Launch with x% power: Skjut iväg med x% kraft

Underkategorier

Drive2:
 • Top: På toppen
 • Button: Knapp
 • Obstacle: Hinder
 • Front: Framför
 • Left: Vänster
 • Right: Höger
 • Behind: Bakom
 • Hear: Höra
 • Clap: Klapp
 • Voice: Röst
 • Picked up: Plocka upp
 • Stuck: Fastnat
 • See dot: Se pricken
 • Slow: långsam
 • Fast: Snabb
Say2
 • Hi: Hej
 • Huh?: Va?
 • Uh oh!: Ajdå!
 • Okay: Okej
 • Sigh.. : Suck..
 • Bye: Hej då
 • Random: Slupmässigt valt
Animal
 • Horse: Häst
 • Cat: Katt
 • Dinosaur: Dinosaurie
 • Lion: Lejon
 • Goat: Get
 • Crocodile: Krokodil
 • Elephant: Elefant
Transport
 • Fire siren: Brandbilssyren
 • Truck horn: Biltuta
 • Car engine: Bilmotor
 • Car tire squeal: Däcktjut
 • Helicopter: Helikopter
 • Jet plane: Jetplan
 • Boat: Båt
 • Train: Tåg
Weird
 • Beeps: Tut
 • Laser: Laser
 • Gobble: Äta upp
 • Squeak: Tjut
Greet
 • Hi:Hej
 • Hello: Hej
 • Forget it: Glöm det
 • Bye: Hej då
Dance
 • Confident: Självsäker
 • Left: Vänster
 • Right: Höger
 • Silly: Löjlig
 • Square: Fyrkantig
Expression
 • Laugh: skratt
 • Burp: Rap
 • Kiss: Puss
 • Help: Hjälp
 • Lets do it: Nu gör vi det
 • Yah: Ja
 • Whistle: Vissla
 • Dizzy: Yr
Race
 • Take off: Start
 • Spin out: Spinna loss
 • Flat tire: Punktering
 • Engine: Motor
Answer
 • Maybe: Kanske
 • No: Nej
 • Yes: Ja
Play
 • Hold: Håll
 • Hide: Göm dig
 • Catch: Fånga

VI ERBJUDER

Innehåll-Inspiration-Framtid

Vi garanterar utvalda och kvalitetssäkrade resurser, presenterade på ett inspirerande sätt, och alltid i en aktuell kontext.

Försäljning

Direktkontakt
[email protected]
Mån-fre 8:00-15.00
Lunch 12.00-13.00

Kundservice

Tel 0500-44 54 00
Mån-fre 8:00-15.00
Lunch 12.00-13.00
[email protected]
mediapoolen.se