Reportage

Bryt ensamheten

Hälsa, minska ensamhet

4 januari 2019

Ofrivillig ensamhet kan vara en lika stor risk mot vår hälsa som rökning. Speciellt utsatta är äldre personer, och framförallt de som förlorat sin partner. Vad kan man göra för att lindra ensamhet?

Gemenskap, och att motverka ensamhet är något som pensionärsföreningarna arbetar med. Med ekonomiskt stöd från regeringen har PRO, SPF Seniorerna och SKPF pensionärerna arbetat med projektet Aldrig Ensam som ska engagera äldre att söka upp andra äldre. Det ska också startas en stödtelefon, dit man kan ringa och få någon att prata med om man känner sig ensam. Resultatet för projektet som ska ligga till grund för fortsatt arbete kommer att redovisas våren 2019.

Att öka tillgängligheten till datorer och internet och utbilda äldre i hur det fungerar är en lösning som lönar sig. Datorer och internet har enligt forskning visat sig kunna minska ensamhet hos äldre personer, eftersom de ökar det sociala deltagandet, självständighet och trygghet. (Källa: Folkhälsomyndigheten).  

Ensamhet hos äldre är en av de största orsakerna till försämrad livskvalité. (Källa: Regeringen.se)

Besöksverksamhet

Det kan vara svårt att träffa nya människor om man är sjuk och begränsad till sitt hem. En möjlighet är att vända sig till olika ideella verksamheter. Röda Korset har både mötesplatser och besöksverksamhet med volontärer som kan göra hembesök och kanske fika, gå med ut på en promenad eller läsa tidningen. Hitta föreningen som finns närmast dig på Redcross.se.

Du kan även få besök från frivilliga i Svenska kyrkan som besöker äldre i deras hem. Hitta din församling på Svenskakyrkan.se.

Äldrekontakt är en förening som vill minska isolering hos äldre. De har volontärer som anordnar fikaträffar hemma hos sig, och skjuts till och från träffen för de som behöver. De finns ännu främst i storstäderna, men de har även telefonträffar där man regelbundet kan diskutera och reflektera olika ämnen, i mindre grupper.

Vill du veta mer?

Läs mer om forskning om ensamhet hos äldre på Karolinska institutet.

Läs mer om projektet Aldrig Ensam.

av Anna Ketola, Kommunikatör

Tipsa Anna om positiva berättelser som rör äldre och äldreomsorg
så att vi kan bli ännu bättre på att bevaka frågor som rör seniorer.
Du når henne på [email protected]