TEMA VALÅR: Demokrati

Hur kan man arbeta med valet i skolan? Välj bland filmer och serier som hjälper till att förklara demokratibegreppet, och få tips om hur man kan arbeta med demokrati i klassrummet.