Hoppet

År 4-6, 7-9
Värdegrund, Empati och kamratskap