VÄLKOMMEN TILL EN MIK-DAG OM AI!

VI BYTER TILL ZOOM!

På grund av problem för flera anmälda att registrera sig till Microsoft teams webbinarium har vi bytt till ZOOMs videotjänst för att sända webbinariet. Om du inte har fått länken utskickad vänligen kontakta Mediapoolens kundtjänst på [email protected]

 

AI:s inträde i skolan och samhället, hur skall det bli?

Alla pratar om AI, maskininlärning, språkmodeller, djupinlärning, generell AI, AGI och superintelligens. Hur använder vi AI idag? Vad ligger i framtiden? Hur påverkas vi, vårt samhälle och vårt lärande? Skolan? Biblioteken? Vår demokrati? Vad behöver vi kunna och hur behöver vi agera för att kontrollera utvecklingen och utnyttja AI till vår fördel? Hur får vi kontroll över vår data och vår integritet? Möt tre experter som guidar oss genom en inspirerande förmiddag!

Deltag på plats eller digitalt 23/10 På Navet i Borås. Tid 09.30-12.30 (scrolla ner för anmälan och mer information om föreläsare och föreläsningar)

FÖRELÄSARE

Kristina Alexandersson

 

Kristina Alexandersson är ansvarig för skolsatsningarna på Internetstiftelsen och en av Sveriges ledande experter kring digital kompetens. Hon är en mycket uppskattad föreläsare.

Carl Heath

 

Carl Heath är senior forskare och fokusledare för området resilienta informationssystem. Han är verksam inom områden som samhällets digitala strukturomvandling och frågor kopplade till demokrati, digital resiliens och innovation.

Karin Grönvall

Karin Grönwall är riksbibliotekarie och chef på Kungliga Biblioteket. Karins fokus är AI och demokrati samt MIK – frågor. Karin jobbar också med frågor om biblioteken som stora dataägare och valet av och tillgången på indata.

ANMÄL DIG!

Scanna QR-koden för att anmäla dig eller klicka på knappen nedan. Inspirationsdagen är kostnadsfri och du väljer om du vill delta på plats eller digitalt via livesändningen. Sista anmälningsdag är 18 oktober eller i mån av plats. 

DAGENS INNEHÅLL

Kristina Alexandersson

Maskiner, människor och kultur – hur kommer AI påverka den kultur vi möter på nätet?

Hur kommer AI påverka den kultur vi möter på nätet?
Kristina Alexanderson, projektledare på Internetstiftelsen, pratar om hur AI påverkar oss, vår vardag och vårt
sätt att ta vardagskultur på nätet. Hur påverkar tekniken (AI,algoritmer) tonläget på nätet och de kulturella uttryck vi möter i form av till exempel
memes och virala klipp?

Carl Heath

Förändrade medielandskap i spåren av AI- vad innebär det för medie- och informationskunnigheten?

Artificiell Intelligens har under de senaste åren kommit att bli en central del av samhällets digitala strukturomvandling. Detta gäller inte minst i frågor som knyter an till medie- och informationskunnighet. Utvecklingen inom AI förändrar medielandskapet när det gäller hur medier fungerar och vilken kunskap som behövs i utvecklingen av nya medier. Men AI förändrar också förutsättningarna för mottagaren av information
genom medier. Denna föreläsning syftar till att illustrera påverkan på medielandskapet och medie- och informationskunnighet i en tid där AI i hög hastighet förändrar förutsättningarna.

Karin Grönwall

Hur kan MIK utvecklas för att möta de nya utmaningarna i det demokratiska uppdraget? 

Bibliotekslagen är tydlig. Biblioteken ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till
kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Bibliotekens arbete bottnar i grundvärderingar som öppenhet, inkludering, integritet och transparens. Värderingar som utmanas i en tid av snabb AI-utveckling och skapande av syntetisk media där transparens är långt ifrån självklart. Hur kan MIK utvecklas för att möta de nya utmaningarna i det demokratiska uppdraget? AI-genererade uttryck bygger i grunden på mänskliga
uttryck, ofta media i olika former. Den bredaste tillgången till media finns på bibliotek och kulturarvsinstitutioner. Vad finns det för möjligheter för dessa institutioner att vara aktiva såväl i förståelsen av som i utvecklingen av AI?