Källkritik och MIK
5 sidor om källkritik för lärare
Anna Ketola, Mediapoolen
23 November 2017
Kan man lita på källan? Kan man lita på bilden? Vem är avsändaren? Vill källan informera, luras eller sprida en åsikt? Det är mycket att tänka på i vårt informationssamhälle. Här kommer tips på fem olika webbsidor som hjälper till i skolan med just detta.

1. Levande historia

Levandehistoria.se har skapat ett visuellt tilltalande klassrum med en design som väcker elevers nyfikenhet. Den är gjord för att användas direkt av eleverna som får öva sina kunskaper i källkritik och historiebruk. Materialets två delar, källkritik och historiebruk, utgår från fem svenska historiska händelser med temat rasism. Eftersom sidan är uppdelad går det bra att arbeta med bara en av delarna. En av de utvalda händelserna är när Lilla Sköndal 1943 fick bidrag av regeringen att starta en lägerskola för romer. Eleverna får besvara frågor som varför skolan startades och vilka källor de använder sig av för att hitta svar. Sidan har ett färdigt urval av källor som man använder sig av, exempelvis artiklar, tidningar, brev och fotografier.
Med hjälp av övningarna får eleven utveckla sin förmåga till kritiskt tänkande och reflektion av information, åsikter och värderingar. Inför uppgifterna om källkritik finns en kortfilm som beskriver vad källkritik är och tar upp de frågor som eleven ska ställa till varje text.
På sidan finns även en vägledning för hur arbetet kan användas, samt tips på resurser för mer fakta och fördjupning.
Målgrupp: åk 7-9 och gymnasiet.

I Ekokammaren kan du se fyra separata flöden av nyheter genom olika politiska inriktningar. Hur skiljer sig nyheterna som vänstern och högern möts av i sina sociala medier?

2. Ekokammaren

Dagens Nyheter, Göteborgsposten eller Flamman? Sociala medier som Facebook tillåter oss att skräddarsy vilka källor vi hämtar eller får information från. Detta fenomen är vad ekokammaren vill belysa. Genom att presentera en mängd olika källor från Facebook intill varandra får man en överblick över deras rapportering. Källorna är sorterade inom olika kategorier som nyheter, konsumtion och hållbarhet, och riksdagsvalet 2018. Det finns även möjlighet att själv avaktivera eller lägga till nya källor. Varje gång sidan laddas upp visas de senaste nyheterna för de valda källorna, men genom en sökfunktion kan du välja rapportering från ett tidigare datum.

Ekokammaren är utvecklad för att kunna användas i MIK-workshops eller som diskussionsunderlag kring källkritik etc. Sidan är ideellt, politiskt och religiöst oberoende.

3. Skolverket

På Skolverket.se finns sidan Kolla källan som ska vara ett stöd för skolor och förskolors arbete med källkritik, upphovsrätt och säkerhet på nätet.  Här finns en guide för Källkritik, lektionsmaterial och övningar. Man kan ladda ner affischer och checklistor om källkritik eller få aktuell information om senaste forskningen. Sidan länkar även till bloggar där lärare skriver om sitt arbete med källkritik och till Youtube eller andra sociala medier där Kolla Källan finns.

Statens medieråd har på sidan MIK för mig väldigt bra lektioner och handledningar för att arbeta med källkritik i klassrummet.

4. Statens medieråd

Myndigheten har som syfte att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. De följer utvecklingen när det gäller barn och unga och sprider information och vägleder om barns och ungas mediesituation. Deras sida MIK för mig, är ett användarvänligt verktyg som bland annat innehåller färdiga lektionspaket och övningar om källkritik och vinklade budskap.

5. Mediekompass

Bakom sidan står flera stora tidningar och mediehus – och är ett hjälpmedel för lärare som vill använda tidningar i undervisningen. Du kan välja bland olika lektionstips inom området källkritik som är anpassade till olika åldrar. Mediekompass har fått nya medel och har påbörjat arbetet med att uppdatera och modernisera undervisningsmaterialet.

 

VI ERBJUDER

Innehåll-Inspiration-Framtid

Vi garanterar utvalda och kvalitetssäkrade resurser, presenterade på ett inspirerande sätt, och alltid i en aktuell kontext.

Försäljning

Direktkontakt
order@mediapoolen.se
Mån-fre 8:00-15.00
Lunch 12.00-13.00

Kundservice

Tel 0500-44 54 00
Mån-fre 8:00-15.00
Lunch 12.00-13.00
info@mediapoolen.se
mediapoolen.se