Böcker & Bibliotek

Västsveriges första förskolebibliotek i samarbete med Mediapoolen

Sofia Hög, Bibliotekarie på Mediapoolen

17 Augusti 2016

Ängsjögårdens förskola i Rydboholm utanför Borås har under våren byggt upp Västsveriges första förskolebibliotek i samarbete med Mediapoolen. Ängsjögården hade tidigare fått hjälp av Mediapoolen att sätta upp teknik i sina nybyggda lokaler och kände via kontakter till Mediapoolens bibliotekarier.

Med ett förskolebibliotek går det att arbeta medvetet med läsning. Det i sin tur stärker språkutvecklingen hos barnen. På Ängsjögårdens förskola arbetar de utifrån ett normkritiskt perspektiv och med fokus på natur och hälsa. Därför fanns det även en medveten tanke att böckerna skulle utgå ifrån dessa teman. Uppdraget för Mediapoolens bibliotekarie blev att hitta lämpliga böcker inom dessa teman som dessutom skulle vara kvalitetsgranskade.

Den 13 juni invigdes både förskolan och förskolebiblioteket ordentligt med flera talare och fyra av barnen som fick klippa band.  Både barn och personal uttryckte stor glädje över sitt nya förskolebibliotek.

Ängsjögårdens förskolebibliotek.

VI ERBJUDER

Innehåll-Inspiration-Framtid

Vi garanterar utvalda och kvalitetssäkrade resurser, presenterade på ett inspirerande sätt, och alltid i en aktuell kontext.

Försäljningen

Tel. 0500-44 54 05
Vardagar 8.00-16.00
[email protected]
mediapoolen.se

Kundtjänst

Tel 0500-44 54 00
Mån-fre 7:30-16.00
[email protected]
mediapoolen.se

Share This