Kompetensutveckling

Vårlyftet 2019

Snart är det dags!

Förra årets Vårlyft blev otroligt populära och platserna blev snabbt uppbokade, så även i år bjuder vi in till kostnadsfria heldagar med föreläsningar och workshops. Dagarna kommer att handla om alltifrån läslust, kritiskt tänkande och propaganda till film, nätsäkerhet och muntligt berättande.

Dagarna är gratis, antal platser begränsade och anmälan är bindande.

 

Program Skövde 19/3

Vårlyftet i Skövde & Borås arrangeras i samarbete med “Forum för levande historia” som är en myndighet under Kulturdepartementet. Vårt uppdrag är att vara ett nationellt forum som ska främja arbete med demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter med utgångspunkt i Förintelsen. Myndigheten har särskilt till uppgift att informera om Förintelsen och kommunistiska regimers brott mot mänskligheten, samt att sträva efter att stärka människors vilja att aktivt verka för alla människors lika värde.

 

08.30-08.45 Välkomnande och presentation av Mediapoolen och Forum för levande historia.

08.45-10.00 “Att avslöja och motverka propaganda.”
Det är idag viktigt att förstå hur propagandister aktivt påverkar oss. Föreläsare Jimmy Vulovic, Lunds universitet.

10.00-10.30 Kaffe, smörgås och frukt.

10.30-11.30 “Det nya medielandskapet och journalistikens förändrade roll.”
Föreläsare Stefan Eklund, chefredaktör på Borås Tidning

11.35-12.05 Smågruppsdiskussioner: Erfarenhetsutbyte. Hur gör ni på er skola?
– Hur undervisar ni om propaganda, falska nyheter (”fake news”), faktaresistens och källkritik på din skola?
– Vilka är ämnets pedagogiska utmaningar? Hur löser ni dem?

12.05-12.30 Presentation av klassrumsmaterialet Propaganda – risk för påverkan. Avslutande kommentarer.

12.30 – 13.30 Lunch på egen hand

13.30 – 14.00 Mediapoolens resurser för kritiskt tänkande för undervisning

14.00 – 15.30 “Värdegrund + Film = Sant” (föreläsning och workshop).
Kan film hjälpa mig och min klass att bli mer normkritiska? En ögonöppnare för skeva normer som behöver förändras? Ett verktyg att minska rasism och homofobi? Göra oss mer aktiv åskådare vid en kränkning? Föreläsare Mattias Ågren.

Läs mer om programmet i Skövde här!

Läs mer om programmet i Borås här!

 

Medverkande


Jimmy Vulovic
är propagandaforskare och föreläsare kopplad till Lunds universitet. Han har skrivit flera böcker i ämnet, bland annat läroboken ”Propaganda: Historia, teori och analys”. Dessutom är han verksam som frilansjournalist. Med historiska och samtida exempel samt grundläggande propagandateori lyfter han under föreläsningen fram viktiga redskap för att avslöja propagandan omkring oss.

 


Stefan Eklund
är chefredaktör på Borås Tidning sedan 2011. Han var tidigare kulturchef på Svenska Dagbladet och Borås Tidning. Flitigt anlitad som föreläsare och debattör i mediepolitiska och medie-etiska frågor. Fick Publicistklubben Västras Stora Pris 2018 för sitt arbete med att ”göra relevant lokal journalistik och skapa en arena för det demokratiska samtalet.”

 


Mattias Ågren
är föreläsare, värdegrundsarbetare, fd. barn- och elevombud, handledare, utbildare och lärare.

 

 

Program Borås 20/3

Vårlyftet i Skövde & Borås arrangeras i samarbete med “Forum för levande historia” som är en myndighet under Kulturdepartementet. Vårt uppdrag är att vara ett nationellt forum som ska främja arbete med demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter med utgångspunkt i Förintelsen. Myndigheten har särskilt till uppgift att informera om Förintelsen och kommunistiska regimers brott mot mänskligheten, samt att sträva efter att stärka människors vilja att aktivt verka för alla människors lika värde.

 

08.30-08.45 Välkomnande och presentation av Mediapoolen och Forum för levande historia.

08.45-10.00 “Att avslöja och motverka propaganda.”
Det är idag viktigt att förstå hur propagandister aktivt påverkar oss. Föreläsare Jimmy Vulovic, Lunds universitet.

10.00-10.30 Kaffe, smörgås och frukt.

10.30-11.30 “Det nya medielandskapet och journalistikens förändrade roll.”
Föreläsare Stefan Eklund, chefredaktör på Borås Tidning

11.35-12.05 Smågruppsdiskussioner: Erfarenhetsutbyte. Hur gör ni på er skola?
– Hur undervisar ni om propaganda, falska nyheter (”fake news”), faktaresistens och källkritik på din skola?
– Vilka är ämnets pedagogiska utmaningar? Hur löser ni dem?

12.05-12.30 Presentation av klassrumsmaterialet Propaganda – risk för påverkan. Avslutande kommentarer.

12.30 – 13.30 Lunch på egen hand

13.30 – 14.00 Mediapoolens resurser för kritiskt tänkande för undervisning

14.00 – 15.30 “Värdegrund + Film = Sant” (föreläsning och workshop).
Kan film hjälpa mig och min klass att bli mer normkritiska? En ögonöppnare för skeva normer som behöver förändras? Ett verktyg att minska rasism och homofobi? Göra oss mer aktiv åskådare vid en kränkning? Föreläsare Mattias Ågren.

Läs mer om programmet i Skövde här!

Läs mer om programmet i Borås här!

 

Medverkande

Jimmy Vulovic är propagandaforskare och föreläsare kopplad till Lunds universitet. Han har skrivit flera böcker i ämnet, bland annat läroboken ”Propaganda: Historia, teori och analys”. Dessutom är han verksam som frilansjournalist. Med historiska och samtida exempel samt grundläggande propagandateori lyfter han under föreläsningen fram viktiga redskap för att avslöja propagandan omkring oss.

Stefan Eklund är chefredaktör på Borås Tidning sedan 2011. Han var tidigare kulturchef på Svenska Dagbladet och Borås Tidning. Flitigt anlitad som föreläsare och debattör i mediepolitiska och medie-etiska frågor. Fick Publicistklubben Västras Stora Pris 2018 för sitt arbete med att ”göra relevant lokal journalistik och skapa en arena för det demokratiska samtalet.”

Mattias Ågren är föreläsare, värdegrundsarbetare, fd. barn- och elevombud, handledare, utbildare och lärare.

 

 

Program Uddevalla 21/3

07.30 – 08.00 Drop in-fika och registrering

08.00 – 08.15 Mediapoolen hälsar alla välkomna till dagen.

08.15 – 09.15 “Litteracitet och läslust i en digital tid”
Tobias Gard förklarar under sin föreläsning hur traditionell läsning och digital teknik i kombination kan skapa läslust. Hur kan exempelvis sociala medier såsom bloggar, vloggar och podcasts öka barns och ungas intresse för läsning. Dessutom pratar han om hur han arbetar med högläsning och spelifierade textsamtal för att utveckla elevernas litteracitet.

09.15 – 09.45 Kaffe, smörgås och frukt.

09.45 – 10.45 “Värdegrund + Film = Sant”
Kan film hjälpa mig och min klass att bli mer normkritiska? En ögonöppnare för skeva normer som behöver förändras? Ett verktyg att minska rasism och homofobi? Göra oss mer aktiv åskådare vid en kränkning? Föreläsning av Mattias Ågren.

10.45 – 11.00 Bensträckare

11.00 – 12.00 “Tala är guld – att använda det muntliga berättandet som ett pedagogiskt verktyg”
Mikael Thomasson berättar om den muntliga berättelsens kraft och om hur han arbetar med att utveckla elevernas muntliga förmåga, ofta med den traditionella berättelsen som utgångspunkt.

12.00 – 13.00 Lunch på egen hand

13.00 – 14.15 Workshops (max 20 platser/workshop) – välj mellan
1) “Värdegrund + Film = Sant” med Mattias Ågren. Värdegrundsarbete utifrån filmserierna Vem bryr sig? och Mitt perspektiv.

2) “Berättarverkstad” med Mikael Thomasson. Prova på muntligt berättande i trygg miljö. Hur lär man in en berättelse? Vad ska man ha fantasin till? Hur fångar man sin publik? Genom lekfulla övningar och praktiska exempel får vi svar på dessa frågor och mycket mer. Här får du tips och övningar som du kan använda i din pedagogiska vardag.

14.15 – 14.45 Fikapaus

14.45 – 16.00 fortsättning workshops

 

Medverkande

Tobias Gard arbetar som skolbibliotekarie i Trollhättan och förklarar under sin föreläsning hur traditionell läsning och digital teknik i kombination kan skapa läslust. Hur kan exempelvis sociala medier såsom bloggar, vloggar och podcasts öka barns och ungas intresse för läsning. Dessutom pratar han om hur han arbetar med högläsning och spelifierade textsamtal för att utveckla elevernas litteracitet. 2017 fick Tobias föreningen SCIRAs hedersdiplom för sitt läsfrämjande arbete.

 


Mattias Ågren
är föreläsare, värdegrundsarbetare, fd. barn- och elevombud, handledare, utbildare och lärare.

 

 Mikael Thomasson
är Berättarpedagog på Sagobygden, föreläsare och sagoberättare. Han är även lärare på universitetskursen ”Muntligt berättande i förskola och skola”. Dessutom har Mikael skrivit boken ”Värdefulla sagor”, tillsammans med Per Gustavsson.

 

Jimmy Vulovic

Stefan Eklund

Mattias Ågren

Tobias Gard

Mikael Thomasson

När, var, hur?

Skövde
Tisdag 19/3 kl 8.30 – 15.30
Mediapoolen, Gustav Adolfs gata 36
Sista anmälningsdag 12/3

Borås
Onsdag 20/3 kl 8.30 – 15.30
Mediapoolen, Skaraborgsvägen 35E
Sista anmälningsdag 13/3

Uddevalla
Torsdag 21/3 kl 7.30 – 16.00
Högskolecentrum Bohuslän, Östergatan 18A – Sal 1:11
Sista anmälningsdag 14/3

Frågor?
Hör av dig.

Om du har frågor angående inspirationsdagarna så kan du mejla direkt till programansvarig zahra@mediapoolen.se eller ring på 0500 44 54 17

VI ERBJUDER

Innehåll-Inspiration-Framtid

Vi garanterar utvalda och kvalitetssäkrade resurser, presenterade på ett inspirerande sätt, och alltid i en aktuell kontext.

Försäljningen

Tel. 0500-44 54 05
Vardagar 8.00-16.00
order@mediapoolen.se
mediapoolen.se

Kundtjänst

Tel 0500-44 54 00
Mån-fre 7:30-16.00
info@mediapoolen.se
mediapoolen.se

Share This