Världens bästa skolbibliotek

Möte Med MIK bjuder in till konferens på Högskolan i Borås

ANMÄL DIG NU!

Lärare, bibliotekarier, skolledare och politiker är välkomna på konferens den 10 oktober 2017 till Högskolan i Borås där nätverket Möte Med MIK (MMM) anordnar en dag om skolbibliotek.

Konferensen är gratis. Anmäl dig här senast den 3 oktober.

Preliminärt program

08:00–09:00 Det senaste om MIK
Filmpedagogerna

09:00–09:45 Information literacy and Information practices
Annemaree Lloyd, Professor Bibliotekshögskolan

09:45–10:15 Fika

10:15–11:00 Arbetet med en nationell biblioteksstrategi
Christina Persson, utredare Kungliga Biblioteket

11:00–11:45 Egil Gry, verksamhetsledare vid Hulebäcksgymnasiet

11:45–12:45 Lunch på egen hand

12:45–13:30 Erfarenheter från samtal med skolbibliotekarier i världsklass
Ulrika Centerwall, doktorand Bibliotekshögskolan

 13:30–14:15 Vilken roll kan – och ska – skolbibliotekarien ha i skolan och MIK-arbetet?
Irene Johannesson, lärare och bibliotekarie samt Katarina Andreasson, lärare och SVA-pedagog

14:15–14:45 Fika

14:45–15:45 Paneldiskussion
Moderator: Stefan Eklund, chefsredaktör Borås Tidning

15:45–16:00 Avslut