Våra olika livsvillkor

Noelia och Secret föddes 2005 i två ekonomiskt utsatta familjer på två olika kontinenter. Vi får följa dem under deras första år och återvänder tio år senare. Vad har förändrats och hur mycket av våra öden bestäms av födseln?

 

 

Noelia och Secret. De två små babyflickorna föddes 2005 i ekonomiskt utsatta familjer på två olika kontinenter. Secret föddes strax efter inbördeskriget i Liberia. Noelia föddes i Bolivia. Vi får följa dem under det första året av deras liv och återvänder sedan för att träffa dem igen några år senare. Hur är situationen i respektive land? Vad har förändrats? Hur mycket av våra öden bestäms av födseln? 

Relaterade resurser

Mänskliga rättigheter

Temat behandlar de mänskliga rättigheternas uppkomst, hur olika stater förhåller sig olika kring mänskliga rättigheter och hur du som individ dels har rättigheter men också skyldigheter i förhållande till andra människor. Åk 7-9, Gymnasiet.

Tobakens barn

Tobaksindustrin är smutsig, men hur smutsig? Hör barn från Indonesien, i samma ålder som de våra som går på mellanstadiet, berätta om sina liv på tobaksplantagerna. På vilket sätt påverkar dessa livsöden samhället och finns det några skyldiga i tobaksindustrin? Åk 7-9, Gymnasiet.

VI ERBJUDER

Innehåll-Inspiration-Framtid

Vi garanterar utvalda och kvalitetssäkrade resurser, presenterade på ett inspirerande sätt, och alltid i en aktuell kontext.

Försäljningen

Tel. 0500-44 54 05
Vardagar 8.00-16.00
[email protected]
mediapoolen.se

Kundtjänst

Tel 0500-44 54 00
Mån-fre 7:30-16.00
[email protected]
mediapoolen.se

Share This