Utmaningar i en megastad - Mumbai

De senaste hundra åren har Mumbais befolkning växt från några hundra tusen till över 20 miljoner invånare och varje minut växer stadens befolkning med en person. 

De senaste hundra åren har Mumbais befolkning växt från några hundra tusen till över 20 miljoner invånare och varje minut växer stadens befolkning med en person. Staden har stora problem med både renhållning, avlopp och trafik. I den här filmen besöker vi Mumbai för att lära oss om hur man hanterar en megastad och vilka satsningar som görs för att förbättra situationen i Mumbai. En film för elever i högstadieålder som läser om miljö, befolkningsutveckling och hållbarhetsfrågor i ämnet geografi.

Relaterade resurser

Tema Hållbar utveckling

I Digital Pedagogik finns ett kunskapstema om Hållbar utveckling. Hållbar utveckling är ett ämnesöverskridande tema, och det berör oss alla. Vad innebär tillväxt, och är det förenbart med hållbar utveckling? 

Urbanisering i en megastad - Mumbai

Med Mumbai som exempel lär vi oss om urbanisering och vad en så kallad megastad är för något. Vi lär oss om vilka konsekvenser urbaniseringen ger och vi får reda på varför befolkningen i Mumbai växer med en person per minut. 

VI ERBJUDER

Innehåll-Inspiration-Framtid

Vi garanterar utvalda och kvalitetssäkrade resurser, presenterade på ett inspirerande sätt, och alltid i en aktuell kontext.

Försäljningen

Tel. 0500-44 54 05
Vardagar 8.00-16.00
[email protected]
mediapoolen.se

Kundtjänst

Tel 0500-44 54 00
Mån-fre 7:30-16.00
[email protected]
mediapoolen.se

Share This