Beredskapstiden – Tidskapsel

Trots att Sverige inte deltog i andra världskriget som krigförande nation var hela landet satt på krigsfot och det svenska försvaret hade en beredskap för att försvara landet mot fientliga anfall. Tiden som andra världskriget pågick kallas därför beredskapstiden. I den här tidskapseln blickar vi bakåt mot en tid av upprustning, både i militär försvarsförmåga men också i befolkningens beredskap inför ett möjligt krig innanför landets gränser.

Introduktion

Se vår korta introduktionsfilm för tidskapseln. Hur agerade Sverige när kriget knackade på dörren? Hur var det med försvarsviljan hos det svenska folket?

Bildspel och samtal

Om kriget kommer är en broschyr som har skickats ut till Svenska folket i flera upplagor. Den första skickades ut 1943 och innehåller anvisningar och råd till civilbefolkningen i Sverige i händelse av krigsliknande tillstånd, från första flyglarmet till motståndsrörelse.

Quiz

Efter andra världskriget skulle beredskap fortsätta att prägla det svenska samhällsbygget över lång tid. Med sin unika geografiska plats, inte minst med Gotland mitt i Östersjön var Sverige pressat att uppehålla en god försvarsförmåga under kalla kriget. Här kommer ett quiz om efterkrigstiden och kalla kriget.

Mer beredskap

Vill ni har mer resurser kopplade till tidskapseln beredskap? Välj någon av våra resurser här nedan och fortsätt samtalet. 

Share This