Nyheter            Kategorier            Sök            Hjälp                

Beredskapstiden


Trots att Sverige inte deltog i andra världskriget som krigförande nation var hela landet satt på krigsfot och det svenska försvaret hade en beredskap för att försvara landet mot fientliga anfall. Tiden som andra världskriget pågick kallas därför beredskapstiden. 

HANDLEDNING

 

Introduktion

Se vår korta introduktionsfilm för tidskapseln. Hur agerade Sverige när kriget knackade på dörren? Hur var det med försvarsviljan hos det svenska folket?

Bildspel

Hur agerade Sverige när kriget knackade på dörren? Hur var det med försvarsviljan hos det svenska folket? Se gamla bilder och få igång samtalet med hjälp av våra diskussionsfrågor. 

Quiz

Efter andra världskriget skulle beredskap fortsätta att prägla det svenska samhällsbygget över lång tid. Med sin unika geografiska plats, inte minst med Gotland mitt i Östersjön var Sverige pressat att uppehålla en god försvarsförmåga under kalla kriget. Här kommer ett quiz om efterkrigstiden och kalla kriget.

Mer beredskap

Vill ni har mer resurser kopplade till tidskapseln beredskap? Välj någon av våra resurser här nedan och fortsätt samtalet.