TEMA VALÅR

Journalistik och det fria ordet

Anna Ketola, Journalist

26 Januari 2018

Månaderna knappar in mot det stundande riksdagsvalet den 9 september. Massmedierna brukar kallas för den tredje statsmakten och granskar riksdag och regering. Journalister ska vara objektiva och rapportera och informera om vår omvärld – men det är inte alltid de har den friheten.

Pressfrihet är lagen som skyddar vår rätt att sprida information och åsikter. På vilket sätt kan medierna påverka vad vi ska tycka och tänka om vår omvärld? Få praktiska tips på hur man kan jobba med de här frågorna i klassrummet – och läs mer om filmer för grundskolan och gymnasiet om journalistiken i politiken i den här guiden.

 

Filmer

 

OFFENTLIGHETSPRINCIPEN

Varför är pizzerian anmäld till livsmedelsverket? Genom ett påhittat scenario får vi lära oss att använda oss av offentlighetsprincipen. Samhällsinformation ska vara tillgänglig för alla, och alla papper från restaurangnotor till protokoll inom myndigheters verksamhet kan begäras ut och läsas av vem som helst. Hur vet vi att kommunens makthavare inte missbrukar sin makt, eller att skolans pengar används till det de ska användas till?

Se filmen

Nivå: grundskola 4-6, 7-9, gymnasiet
Speltid: 14 min
HANDLEDNING

DOZJD – kampen för det fria ordet

Reportrarna och journalisterna på TV-kanalen Dozjd i Ryssland kämpar för det fria ordet i ett land där man inte ska gå emot Putin och den politiska makten. De är den största oberoende tv-kanalen med omkring tio miljoner tittare, och sticker ut bland landets regimvänliga medier genom att våga rapportera objektivt – något som inte alltid är uppskattat och gör att de blir kallade oppositionister.

Se filmen

Nivå: grundskola 7-9, gymnasiet
Språk: ryska, svensk text
Speltid: 50 min

 

MEDIALIZED https://digitalpedagogik.se/urserie/164394

Gör en djupdykning i relationen mellan makt och medier, och deras påverkan mot folket och varandra i serien Medialized. Genom sju avsnitt skildras aktuella frågor inom mediebranschen runt om i världen. Syftet med serien är att ge tittaren en förståelse för under vilka förutsättningar den medialiserade verkligheten skapas och till att ge en mer kritisk inställning till media.  Endast 17 % av världens befolkning lever i länder med pressfrihet, och i många länder riskerar journalister sina liv för att kunna rapportera om missförhållanden. I serien får vi träffa både journalister, mediekonsumenter och de som försöker påverka media.

Nivå: gymnasiet
Speltid: 7 avsnitt a 30 minuter
HANDLEDNING

Att publicera och sprida material via internet innebär inte att du blir journalist. Journalistik har en arbetsmetod som präglas av rutiner, systematik, vissa krav och etiska riktlinjer. Läs mer på Statens mediaråd

EN FILM OM YTTRANDEFRIHET

Yttrandefrihet är en del av de mänskliga rättigheterna och en viktig del av demokratin. Vad innebär yttrandefrihet, och vad finns det för begränsningar? Journalister och politiker förklarar vad yttrandefrihet betyder konkret för dem i sitt arbete. Filmen tar även upp etiska och demokratiska dilemman kopplade till våra rättigheter och skyldigheter

Till filmen

Nivå: grundskola 7-9, gymnasiet
Speltid: 18 min
HANDLEDNING

 

MASSMEDIER https://digitalpedagogik.se/film/81087959

En film som genom att ta avstamp i massmediernas begynnelse på 1100-talet och avslutar i nutiden ger en historisk överblick av massmediernas utveckling. På 1100-talet spreds informationen från samlingarna i kyrkan och sedan vidare från mun till mun. Därefter följer boktryckarkonsten, läskunnigheten och tidningarnas framfart på 1800-talet. Nu kunde samhällen granskas och informationen spridas.  I filmen diskuteras även vikten av källkritik och censur.

Nivå: grundskola 7-9, gymnasiet
Speltid: 14 min
HANDLEDNING

 

De flesta filmerna innehåller välgjorda handledningar med olika uppgifter och diskussionsfrågor för olika nivåer. Filmerna är kopplade till centrala innehåll i läroplanen och ämnen som svenska, samhällskunskap, information och media.

 

Tips på hur man kan arbeta med frågorna om det fria ordet i klassrummet

Vad är din synvinkel?

Du behöver: kamera eller surfplatta, och en ram, som du kan klippa ut från ett styvt papper.
Sedan får eleverna ge sig ut på bildjakt. De ska ta två bilder. På första bilden ska den utklippta ramen hållas framför kameran så att den kommer med, och ramar in bilden. Sedan tar de ytterligare en bild på samma objekt, med ramen framför men där bilden även rymmer det som finns utanför ramen. I klassrummet kan eleverna först titta på bild ett och sedan fantisera om vad som finns utanför ramen. Vilket de sedan får se i sista steget med det andra fotot.
Övningen väcker tankar och skapar diskussion om hur information kan vinklas och tas ur sitt sammanhang. Man får se att det finns något utanför ramen och att något har valts bort, vilket utvecklar förmågan att kritiskt ifrågasätta information.

 

Fejksidor på nätet

Gör som Årstaskolan i Stockholm där läraren uppmanade eleverna att skapa påhittade sajter. Under läraren Josef Sahlins lektioner genomfördes projektet riktigtsant.se där eleverna fick skapa påhittade kommuner och städer. Eleverna får både lära sig att vinkla texter och vara källkritiska. Ett annat tips är att undersöka fejksidorna och ställa källkritiska frågor. Hur upptäcker man att de är en bluff? Se deras sidor och få inspiration:

Sveriges minsta stad http://sverigesminstastad.riktigtsant.se/
Sveriges minsta kommun http://sverigesminstakommun.riktigtsant.se/
Läs mer om projektet riktigt sant http://riktigtsant.se/

Där finns mer tips på hur du kan använda deras projekt i din skola.
Projektet har bland annat uppmärksammats av Viralgranskaren och fått utmärkelsen Det gyllene förstoringsglaset.

Pressfrihet i Europa
Polen, Ryssland och Turkiet är aktuella i debatten om yttrandefrihet. Sök artiklar om tryckfrihet och yttrandefrihet i Polen, Ryssland och/eller Turkiet. Diskutera hur läget ser ut där.
Källa uppgift: Mediekompass.se

VI ERBJUDER

Innehåll-Inspiration-Framtid

Vi garanterar utvalda och kvalitetssäkrade resurser, presenterade på ett inspirerande sätt, och alltid i en aktuell kontext.

Försäljningen

Tel. 0500-44 54 05
Vardagar 8.00-16.00
[email protected]
mediapoolen.se

Kundtjänst

Tel 0500-44 54 00
Mån-fre 7:30-16.00
[email protected]
mediapoolen.se

Share This