MIK-smart med Mediapoolen

Stärk elevernas mediekunskap !

I dag är det svårare än någonsin att navigera i det digitala medielandskapet. Det har blivit särskilt tydligt under rådande pandemi att tillgången till korrekt information och förmågan att hitta den har blivit en fråga som faktiskt kan handla om liv eller död.

Jenny Sköld och Lotta Bergseth, från Mobile Stories, berättar om medielandskapets utveckling och varför det är viktigt att skolan tar större ansvar i arbeta med elevernas vardag på nätet. De går igenom begreppet medie- och informationskunnighet och dess delar. De berättar också om de utmaningar de fångat upp på olika skolor gällande MIK och som gjorde att de bestämde sig för att utveckla kursen för att stötta lärare. De visar ett axplock från kursens innehåll, till exempel råd från de experter som medverkar.

Datum: 2021-01-26

Tid: kl. 14.30 – 15.15

Målgrupp – Pedagoger på högstadiet och gymnasieskolan

Plats: Zoom (möteslänk mailas ut)

OBS! Anmälan stängs 24/1.

Föreläsare

Jenny Sköld och Lotta Bergseth

Lotta Bergseth och Jenny Sköld har lång erfarenhet som journalister. De arbetar idag med att utbilda elever i medie- och informationskunnighet genom produktions- och publiceringsverktyget Mobile Stories. De är också medförfattare till boken Digital kompetens och källkritik i praktiken. Tillsammans med Svenska Dagbladet har de utvecklat webbkursen Navigationskurs i digital källkritik.

 

Digital kompetens och Skolverket

Skolverkets uppdaterade kursplaner gäller från och med 1 juli 2018. De nya skrivningarna ska bidra till att barn och elever utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhället. De ska stärka elevernas förmåga att använda och förstå digitala system och tjänster, att förhålla sig till medier och information på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt. Det handlar också om att stärka förmågan att lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med hjälp av digitala verktyg. Med kompetensträffar och webbinarium vill Mediapoolen ge inspiration till alla er som jobbar ute på skolorna för att nå dessa mål.

Frågor?
Hör av dig.

Om du har frågor angående inspirationsdagen så kan du mejla direkt till programansvarig zahra(a)mediapoolen.se eller ringa 0500- 44 54 17

VI ERBJUDER

Innehåll-Inspiration-Framtid

Vi garanterar utvalda och kvalitetssäkrade resurser, presenterade på ett inspirerande sätt, och alltid i en aktuell kontext.

Försäljningen

Tel. 0500-44 54 05
Vardagar 8.00-15.00
[email protected]
mediapoolen.se

Kundservice

Tel 0500-44 54 00
Mån-tors 8:00-16.00
Fre 8:00-15:00
[email protected]
mediapoolen.se

Share This