Berätta är att måla med ord

En skrivarkurs med fokus på berättande.

Att berätta är en nedärvd förmåga som skapar förståelse för och verktyg att hantera omvärlden.
Skrivandet är ett lustfyllt och kreativt sätt att utveckla denna färdighet – en avgörande del i elevernas förmåga att berätta på egen hand.

Under våren, med start på Världsboksveckan, har ni möjlighet att boka en skrivarkurs med författaren Michael Wiander.
Kom igång med skrivandet tillsammans och ta del av varandras spännande berättelser!
www.dexterolsson.se/skrivarkurs
• Att förmedla känslor i text – att ”måla med ord”
• Att gestalta och smycka texten – författarens ”verktygslåda”
• Att finna skrivlusten – hur får man fantasi?
• Om hinder och framgång – hur blir man författare?
• Om lustfylld läsning – en nyckel till skrivandet!

Kontakt med Michael Wiander förmedlas av Zahra Safaie: [email protected]

Priser:

 

UPPLÄGG: Tre lektionstimmar; två inledande och en uppföljande digital lektion. Två inlämningsuppgifter.

MÅLGRUPP: Årskurs 3-6.

Pris: 6 000:- för Mediapoolens kunder (ord 12 000:-)

För mer information, priser och bokning av kurs kan du kontakta Zahra Safaie som förmedlar kontakten med Michael Wiander: [email protected]

 

 

Kolla in filmerna där Michael delar med sig av sina tips och trix för att komma igång med läsande och skrivande!

Digital kompetens och Skolverket

Skolverkets uppdaterade kursplaner gäller från och med 1 juli 2018. De nya skrivningarna ska bidra till att barn och elever utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhället. De ska stärka elevernas förmåga att använda och förstå digitala system och tjänster, att förhålla sig till medier och information på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt. Det handlar också om att stärka förmågan att lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med hjälp av digitala verktyg. Med kompetensträffar och webbinarium vill Mediapoolen ge inspiration till alla er som jobbar ute på skolorna för att nå dessa mål.

VI ERBJUDER

Innehåll-Inspiration-Framtid

Vi garanterar utvalda och kvalitetssäkrade resurser, presenterade på ett inspirerande sätt, och alltid i en aktuell kontext.

Försäljningen

Tel. 0500-44 54 05
Vardagar 8.00-15.00
[email protected]
mediapoolen.se

Kundservice

Tel 0500-44 54 00
Mån-tors 8:00-16.00
Fre 8:00-15:00
[email protected]
mediapoolen.se

Share This