Kompetensutveckling

Skolbibliotek
för lärande

AVSLUTAT EVENT

-en studiedag för rektorer, skolbibliotekarier och pedagoger

Från 1 juli 2018 gäller nya formuleringar för skolbiblioteket i läroplanen. Dessa ger rektor yttersta ansvar för att skolbibliotekets verksamhet används som en del i undervisningen för att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens i skolan: ”Skolbibliotekets verksamhet används som en del i undervisningen för att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens.”

Välkommen till en dag om skolbiblioteksutveckling och skolbiblioteket för lärande i skolan.

Skolverket berättar om digitalisering, läslyftet och skolbibliotekariernas tydligare roll i digitaliseingen. På konferensen får du också höra också hur digitalisering påverkar samhället och eleverna.

Film från föreläsningarna

Nedan finns länkar till pdf:er och ppt-filer från föreläsningarna. Missade du dagen kan du se filmer från föreläsningarna i Digital Pedagogik: https://digitalpedagogik.se/tema/796

Saknar du inloggning? Kontakta Zahra Safaie för hjälp med konto. [email protected] 0500-44 54 17

När, var hur?

Tisdagen den 11/9 – 2018
kl. 8.30 – 16.00
Målgrupp: rektorer, skolbibliotekarie och pedagoger
Plats: Viskastrandsgymnasiet, Viskastrandsgatan 8,Borås
Dagen är kostnadsfritt men antal platser är begränsade!

PROGRAM

08.30−9.00 Kaffe och registrering

9.00 – 9.15 Välkommen

09.15- 9. 45 Digital kompetens i läroplanerna
Ingrid Essegård undervisningsråd på Skolverket berättar om nya skrivningar i läroplanerna rörande digitalisering och digital kompetens.

9.45 – 10. 45 Skolbibliotekarien i Läslyftet
Tammi Gustafsson Nadel och Åsa Sjöwall, undervisningsråd på skolverket utifrån beslutet att tydligare inkludera skolbibliotekarier i Läslyftet har ett dialogmöte för att undersöka hur samverkan mellan skolbibliotekarier och lärare kan stöttas genom Läslyftets moduler.

10.45 -11.15 Fika

11.15 – 12.00 Skolverkets förslag för att utveckla skolbiblioteken
Moa Almerud undervisningsråd på Skolverkets analysavdelning presenterar resultaten från regeringsuppdraget att lämna förslag på åtgärder för att stärka skolbibliotekets funktion.

12.00 – 13.00 Lunch på egen hand

13.00 – 1400 En läroplan för ett digitaliserat samhälle Frilansjournalisten Anders Thoresson, aktuell med boken ”Skolan i en digital omvärld ” samt programledare tillsammans med Carl Heath för podcasten ” Digitalsamtal ” berättar om hur teknikutvecklingen och digitalisering påverkar samhälle och eleverna idag och i morgon.

14.10 – 14. 40 Skolbiblioteket i undervisningen
Anette Holmqvist Undervisningsråd på skolverket berättar om den nya ingången för skolbibliotekarier på Skolverkets webbplats och om andra aktiviteter riktade mot skolbibliotekarier.

14.40 – 15.10 Kaffepaus

15.10 – 15.55 Skolbiblioteket som pedagogisk resurs
Många skolor saknar skolbibliotek och många skolbibliotek är i låg utsträckning en integrerad del av skolornas pedagogiska arbete. Skolinspektionen Kjell Ahlgren berättar om och hur skolan ska använda skolbiblioteket som en pedagogisk resurs för att bidra och främja till elevers lärande.

15.55 – 16.00 Sammanfattning och avslutning

Frågor?
Hör av dig.

Om du har frågor angående inspirationsdagen så kan du mejla direkt till programansvarig [email protected] eller slå henne en signal på 0500 44 54 17

VI ERBJUDER

Innehåll-Inspiration-Framtid

Vi garanterar utvalda och kvalitetssäkrade resurser, presenterade på ett inspirerande sätt, och alltid i en aktuell kontext.

Försäljningen

Tel. 0500-44 54 05
Vardagar 8.00-16.00
[email protected]
mediapoolen.se

Kundtjänst

Tel 0500-44 54 00
Mån-fre 7:30-16.00
[email protected]
mediapoolen.se

Share This